Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Одним із найкращих випускників факультету комп’ютерних наук є СЕМЕНКО Євгеній Олександрович. Він випускник кафедри безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Євгеній вступив на факультет 1 вересня 2011 р., а завершив навчання у червні 2017р., захистив магістерську роботу, отримав кваліфікацію «Професіонал із організації інформаційної безпеки; асистент, викладач вищого навчального закладу» зі спеціальності «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». До навчання ставився сумлінно, постійно підвищував свій професійний рівень.

Починаючи з 3 курсу, Євгеній активно займався науковою роботою під керівництвом професора ЗАМУЛИ О.А. Під час навчання Семенко опублікував 5 наукових статей (з них 1 – у виданнях, що входять до бази Scopus), брав участь у роботі багатьох наукових конференцій, олімпіадах та конкурсах в галузі захисту інформації. Крім цього, він:

  • отримував стипендію Президента України у 2014-2015 н.р.
  • є стипендіатом конкурсу для студентів і молодих вчених благодійного фонду Юрія Сапронова, 2015-2016 н.р.
  • виграв грант на навчання у Франції по програмі “Erasmus Mundus” на 2016-2017 н. р.

Євгеній Олександрович продовжує навчання в Universite Nice Sophia-Antipolis у Франції та успішно працює в ІТ-компанії за спеціальністю.

Усі роки студентства Євгеній успішно поєднував навчання, наукову та суспільну роботу. Є кращим випускником Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2017 році. Отримав рекомендацію кафедри безпеки інформаційних систем і технологій та Вченої ради факультету комп’ютерних наук на вступ до аспірантури.

Вимогливий до себе, володіє високою культурою спілкування, користується авторитетом серед студентів та викладачів факультету. Завдяки своїм здібностям до навчання, організаційної праці, дисциплінованості та моральним якостям Семенко Євгеній зробив вагомий внесок у підтримання іміджу факультету комп’ютерних наук та університету на гідному рівні та, безперечно, є одним з найкращих випускників.