Наукова публіцистика

 

  О пользе размышлений: Эссе/ Куклин В.М.. — Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. — 216с. Завантажити (1Мб).

Книга представляє собою збірник есе, опублікованих з 2000 по 2008 роки. Обговорюються гострі проблеми сучасності, шляхи технологічного і соціального розвитку суспільства в майбутньому. Розглядаються питання комерціалізації технологій і можливості створення штучного інтелекту. Увага приділена завданням елітарної освіти і прогнозам посилення впливу інтелектуалів на соціальні трансформації. Обговорюється ступінь впливу науки і мистецтва на звичаї сучасного суспільства. Предметом розгляду є проблеми становлення та розвитку таланту у сфері інтелектуальної діяльності. Книга призначена для підготовленого читача.

  Разбуженный мир: Эссе / В.М. Куклин.    – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 216 с.
  Ивин Л.Н., Куклин В.М. Информационная экономика. – Х.: ХНПУ «ХПИ», 2005. – 436с.

Систематизовано матеріал з фундаментальних проблем організації інформаційних потоків в економіці, розглянута архітектура інформаційних структур традиційних і онлайнових підприємств, торговельних закладів, банків, біржових структур і т.п. Обговорюються процедури вибору проектів, оцінка та корпоративні транзакції для формування Інтернет-бізнесу, організація електронних платежів та системи онлайнової торгівлі цінними паперами. Вивчаються особливості локальних і глобальної мережі, апаратного та програмного забезпечення, використання інформаційних систем, програм забезпечення конфіденційності та автентичності для організації комерційної діяльності.

  Моделирование как инструмент физических исследований     Завантажити

 

 Интернет-экономика. [Текст]: Учебное пособие (с грифом МОН Украины) / Л.Н.Ивин, В.М. Куклин, Л.Л.Товажнянский. — Харьков: Изд. Смит, 2008, — 356с.
 Инновационая экономика [Текст]: монографія. 2 изд./ Л.Н.Ивин, В.М. Куклин, А.С. Захарченков, C.А.Мехович,  В.Л. Товажнянский, Л.Л.Товажнянский;  Под ред. Л.Л.Товажнянского. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010, — 716 с.
  О процессах излучения в неравновесных средах (обзор). /Куклин В.М.// Вістник ХНУ ім. В.Н.Каразіна. сер. фізична «Ядра, частинки, поля». № 933, вып. 4 (48), 2010 .- С.4-27.
Аномальные волны в модуляционно неустойчивом волновом поле (обзор) /Белкин Е.В., Киричок А. В., Куклин В. М., Приймак А. В.  // East Eur. J. Phys. 2014.  V.1 no.2. –  p. 3-42.

 

Kirichok A.V., Kuklin V.M., Zagorodny A.G.  On the nature of periodically pulsating radiation sources //arXiv preprint arXiv /  1610.04628v1 [quant-ph] – 2016.
  Kirichok A.V., Kuklin V.M., Zagorodny A.G. On the nature of the Mossbauer effect // arXiv preprint arXiv:1701.06223v1 [quant-ph] – 2017.
Gushchin I. V., Kirichok A. V., Kuklin V. M. Pattern formation in convective media/ «Journal of Kharkiv National University», physical series «Nuclei, Particles, Fields», issue 1 /57/ N V.1040, 2013. C.4-27.
Gushchin I. V., Kirichok A. V., Kuklin V. M. Pattern Transitions in Unstable Viscous Convective Medium // arXiv preprint arXiv:1311.3884. – 2013.
  Kirichok A.V., Kuklin V.M., Zagorodny A.G.  One-dimensional modulational instability models of intense Langmuir plasma oscillations using the SilinZakharov equations // PhysicsUspekhi  2016. – V.59. –  N.7. – P. 669–688.
Kuklin V.M.  On new representations of well-known physical phenomena/ «Journal of Kharkiv National University»,  physical series «Nuclei, Particles, Fields», issue 3 /55/ V.1017, 2012. C. 19-27.
Kuklin V.M. Will the artificial intelligence help us?/ CS&CS, 2016. Issue 4(4). p. 35-41. http://periodicals.karazin.ua/cscs/issue/view/576/showToc