Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.051.29

Наказом ВАК України №241 від 09.03.2016р. при факультеті комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна була створена спеціалізована вчена рада Д 64.051.29 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Паспорт спеціальностей

05.13.05

05.13.21

Голова спеціалізованої вченої ради:

Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Краснобаєв Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Колованова Євгенія Павлівна, к.т.н., старший викладач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 1. Андрєєв Фелікс Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;
 2. Васіліу Євген Вікторович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту «Радіо, телебачення та інформаційної безпеки», Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21;
 3. Долгов Віктор Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;
 4. Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;
 5. Борисенко Олексій Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.13.05;
 6. Лисицька Ірина Вікторівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;
 7. Машталір Володимир Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.05;
 8. Можаєв Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.13.05;
 9. Олійников Роман Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;
 10. Потій Олександр Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;
 11. Рассомахін Сергій Геннадійович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;
 12. Толстолузька Олена Геннадіївна, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;
 13. Харченко Вячеслав Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.13.21;
 14. Цопа Олександр Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.21.

НОВИНИ

06 травня 2021 р. о 15-00 відбудеться захист дисертації здобувача кафедри
комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Міністерства освіти і науки України ОДАРУЩЕНКА Олега
Миколайовича на тему «Методи і засоби забезпечення надійності та
функційної безпечності програмно-технічних комплексів з урахуванням
фізичних і проєктних дефектів компонентів» на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та
компоненти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.29
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Приєднатися до захисту можна за посиланням

https://meet.google.com/nfp-ekjr-kqb

22 квітня 2021 р. о 15-00 відбудеться захист дисертації здобувача кафедри
безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
ІГНАТЕНКА Сергія Михайловича на тему «Методи розв’язання задачі LPN
над скінченними кільцями для оцінювання стійкості симетричних
постквантових шифросистем» на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.29 Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

24 травня 2019 р. в ауд. 234 о 14-00 відбудеться захист дисертації доцента кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України КОШМАНА СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА на тему “Методи та засоби оперативного контролю та діагностики даних компонентів комп’ютерної системи у залишкових класах” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.29 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

18 січня 2018р. о 13:00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ГАНЗІ Романа Сергійовича на тему «Моделі, методи та засоби генерування загальносистемних параметрів еліптичних кривих для криптографічних застосувань»  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

22 лютого 2018р. о 13.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ПОЛУЯНЕНКА Миколи Олександровича на тему « Моделі та методи синтезу регістрів зсуву з нелінійними зворотними зв’язками для схем потокового симетричного шифрування»  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

22 лютого 2018р. о 15.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації МАЛАХОВОЇ Марини Олегівни на тему «Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та відлагодження комп’ютеризованої системи управління рентгенівською установкою»  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»