CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.051.09

Наказом ВАК України №455 від 15.04.2014р. при факультеті комп’ютерних наук та механіко-математичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна була створена спеціалізована вчена рада Д 64.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.13.06 «Інформаційні технології».
 
Голова спеціалізованої вченої ради:
Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан механіко-математичного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 01.05.02.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради:
Шматков Сергій Ігорович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 05.13.06.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Руккас Кирило Маркович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 05.13.06 .

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Власенко Лариса Андріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного моделювання та математичного забезпечення ЕОМ, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 01.05.02;
 • Доля Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 01.05.02;
 • Краснобаєв Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність: 01.05.02;
 • Кузнецов Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 05.13.06;
 • Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ наукового центру Повітряних Сил, Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, спеціальність: 05.13.06;
 • Лазурик Валентин Тимофійович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету комп’ютерних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 01.05.02;
 • Лисенко Едуард Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 05.13.06;
 • Ляшенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри з покладанням обов’язків завідувача кафедри інформатики і вищої математики, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність: 01.05.02;
 • Рассомахін Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: 05.13.06;
 • Рубан Ігор Вікторович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління, Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, , спеціальність: 05.13.06;
 • Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизованих систем управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність: 05.13.06;
 • Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», спеціальність: 01.05.02.

За цей час в раді було захищено 10 дисертацій за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, за актуальними темами, пов’язаними з виконанням державних програм НДР.

Дисертації захистили:

 • Семенова Тетяна Вікторівна «Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних систем».
 • Шмалій Олександр Юрійович «Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п’єзоелектричною пластиною».
 • Колеснікова Наталія Володимирівна «Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій».
 • Духопельников Сергій Володимирович «Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих хвилеводів».
 • Московченко Ілларіон Валерійович «Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних засобів захисту інформації».
 • Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім «Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт».
 • Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат «Моделі архітектурних рішень та методи їх оцінки в процесі реінжинірингу інформаційних систем організаційного управління».
 • Хохольков Володимир Борисович «Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль».
 • Бєлкін Євгеній Володимирович «Математичні моделі процесів модуляційної нестійкості хвиль в середовищах з кубічною нелінійністю».

Відхилених ВАК України дисертацій за цей час не було.

Останні новини