Звіт 

про наукову та інноваційну роботу

факультета комп’ютерних наук

за 2018 рік 

 

Наукові напрямки

Основні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень у галузі інформаційних технологій на факультеті є:

— декан факультету комп’ютерних наук д. фіз.-мат. наук, професор Лазурик В. Т.(має 6 захищених кандидатів наук та 4 аспірантів) займається розробкою комп’ютерних систем для вирішення актуальних завдань, що пов’язані з високотехнологічними галузями промисловості в мікроелектроніці, медицині, хімії та біології та інше;

— Заслужений діяч науки та техніки України, дійсний академік Академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії зв’язку України, д.т. н., професор Лосев Ю. І.(має 38 захищених кандидатів наук, 2 докторанта та 1 аспіранта) досліджує методи та моделі динамічного управліннятелекомунікаційними мережами в реальному часі;

— д. т. н., профессор Шматков С. І. (має 3 захищених кандидатів наук та 3здобувача) проводить дослідження з системного аналізу, моделювання складнихрозподілених систем, методів управління адаптивними розподіленими системами, методи організації інформаційних процесів в адаптивних розподілених системах, методи штучного інтелекту;

— д. т. н., професор Доля Г. Н. (має 7 захищених кандидатів наук та 1здобувача) досліджує оптоелектронні інформаційні технології;

— д. т. н., професор Кузнецов О. О. (має 9 захищених кандидатів наук, 2 аспіранта та 1 докторанта) займається дослідженням безпеки інформаційних систем і технологій та розробкою ефективних криптопротоколів і криптоперетворень;

— докторант факультету комп’ютерних наук, к. т. н., с. н. с. Толстолузька О. Г. (має 1 аспіранта) досліджує методи та моделі формального синтезу мультипаралельних апаратних і програмних засобів адаптивних паралельних обчислювальних систем.

Останні новини