ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА

ННЦ ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Max Planck Institute of Microstructure Physics

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY (Warsaw, Poland)

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ Університет

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. Є. Жуковського (Харків)

ЗАТ « ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ » (Харків)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

TEAM International Services, Inc. (Lake Mary, USA)

 

Науково-технічна міжнародна конференція

«Комп’ютерне моделювання у наукоємних технологіях (КМНТ -2020)»

http://www-csd.univer.kharkov.ua/science/konferentsiyi/

Харків, 22-24 квітня 2020 року

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Азарєнков М.О., акад. НАНУ, проф., д.ф.-м.н., Харків, голова

Бардачов Ю. М., проф., д.т.н., Херсон

Бомба А.Я., проф., д.т.н., Рівне

Буй Д. Б., проф., д.ф.-м.н., Київ

Ванін В .А., проф., д.т.н., Харків

Горбенко І.Д., проф., д.т.н., Харків

Доля Г.М., проф., д.т.н., Харків

Жолткевич Г.М., проф., д.т.н., Харків

Куклін В.М., проф., д.ф.-м.н., Харків

Лазурик В.Т., проф., д.ф.-м.н., Харків

Рассомахін С.Г., проф., д.т.н., Харків

Савула Я. Г, проф., д.ф.-м.н., Львів

Споров О. Є., доц., к. ф.-м.н., Харків

Стєрвоєдов М.Г., доц., к.т.н., Харків

Styervoyedov A. Dr., Halle, Germany

Толстолузька О.Г., проф., д.т.н., Харків

Ткачук М.В., проф., д.т.н., Харків

Харченко В.С., проф., д.т.н., Харків

Хомченко А.Н. проф., д.ф.-м.н., Миколаїв

Шматков С.І., проф., д.т.н., Харків

Шульга М.Ф., акад. НАНУ, проф., д.ф.-м.н., Харків

Zimek Z., Ph.D., Warsaw, Poland

Яновський В.В., проф., д.ф.-м.н., Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Лазурик В.Т., д.ф.-м.н., проф., декан ФКН ХНУ імені В.Н. Каразіна, голова,

Споров О.Є., к.ф.-м.н., доц. ХНУ імені В.Н. Каразіна, заст. голови,

Толстолузька О.Г., д.т.н., проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна, заст. голови

Ткачук М.В., д.т.н., проф., зав. каф. МСіТ

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Куклін В.М., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. ШІ та ПЗ ХНУ імені В.Н. Каразін,

Дюльдя С.В., к.ф -м.н., ХФТІ,

Єсін В.І., д.т.н., проф., ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Артюх О.А., зав. лаб. ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Жолткевич Г.М., д.т.н., проф., декан ФМІ ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Ванін В .А., д.т.н., проф., НТУ «ХПІ» (Харків),

Зінов’єв Д.В., ст. викл. ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Рассомахін С.Г., д.т.н., проф., зав. каф. БІСТ ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Styervoyedov A. Dr., Max Planck Institute of Microstructure Physics (Germany),

Петерсен С., виконавчий директор TEAM International (Харків),

Стєрвоєдов М.Г., к.т.н., доц., зав. каф. ЕУС ХНУ імені В.Н. Каразіна,

Шматков С.І., д.т.н., проф., зав. каф. ТПС    ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Кругол М.М., асистент НТУ «ХПІ»

1-е інформаційне повідомлення від 19 лютого 2020

Запрошуємо до участі у шостій міжнародній конференції

«Комп’ютерне моделювання в наукоЄМНих технологіях»,

яка відбудеться 22-24 квітня 2020 р.

в Харківському національному університеті  імені В. Н. Каразіна

Запрошуються: науковці, викладачі, аспіранти та студенти, які беруть участь у дослідженнях

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 1. Математичне моделювання фізичних процесів.
 2. Моделювання інформаційних процесів у складних і розподілених системах.
 3. Системи автоматизованого збору та когнітивного представлення наукових даних.
 4. Моделювання процесів в радіаційних, плазмових та інших сучасних технологіях.
 5. Безпека інформаційних систем і технологій.
 6. Моделі процесів розробки та оцінки якості програмного забезпечення.

В рамках конференції буде працювати секція «Молодих вчених і аспірантів»

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

План підготовки:

19.01.2020 – 19.02.2020 – розповсюдження 1-го повідомлення Оргкомітету,

20.02.2020 – 29.02.2020 – прийняття Оргкомітетом заявок на участь у конференції,

20.02.2020 – 15.03.2020 – розповсюдження 2-го повідомлення Оргкомітету,

20.02.2020 – 15.03.2020 – прийом наукових доповідей учасників,

01.04.2020 – 18.04.2020 – розсилка іменних запрошень, програми конференції,

22.04.2020 – відкриття КМНТ 2020 в ХНУ імені В.Н. Каразіна.

 

Офіційна адреса конференції:

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022

Тел. : +38(057)705-42-81, +38(057)707-50-18

Факс: +38(057)707-50-18

E-mail: KMHT@karazin.ua

Сайт: http://www-csd.univer.kharkov.ua/science/konferentsiyi/


Правила оформлення тексту доповіді для збірника праць конференції

Для оформлення тексту доповіді рекомендуємо скористатися шаблоном «Shablon_ CMHT_2020» для текстового редактору Word, який буде додано у вкладенні до другого інформаційного повідомлення КМНТ-2020.

Текст доповіді – повні 2-4 стор. в Microsoft Word 2003-2010.

Матеріал розміщується на сторінці формату А4, всі поля — 25мм, колонтитули — 12,5мм. Перенесення не допускаються. Шрифт – Times New Roman, 11 пт. Інтервал-одинарний.

У назві доповіді не рекомендується використовувати більше 12 слів (не враховуючи прийменники), вона має вміститися в рядку довжиною 120 символів. Назва доповіді (на першій сторінці) набирається 14 кеглем шрифту Times New Roman і вирівнюється по центру. Якщо назва доповіді містить більше одного рядка, то перший рядок необхідно відокремити перенесенням рядка (Enter) .

Заголовки розділів повинні набиратися 11 кеглем шрифту Times New Roman, вирівнюватися по лівому краю. Заголовки (крім першого) повинні відокремлюватися від попереднього тексту однією пустою лінією. Від наступного за ними тексту заголовки не відокремлюються. Не допускається вкладеність підзаголовків більше одного рівня. Підзаголовки оформлюються аналогічно заголовкам.

У лівому верхньому куті друкованого поля треба проставити індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються П.І.Б. авторів.

Нижче, через 1 інтервал, симетрично до центральної лінії, прописними літерами (напівжирним шрифтом) — назва доповіді, а через 1 інтервал, друкується текст (абзац — 12,5 мм, вирівнювання по ширині). У нижньому колонтитулі зліва — копірайт авторів.

Рисунки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому графічними фільтрами Word, і їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи рисунків мають бути згруповані. Під малюнком розташовується підпис 10 кеглем шрифту Times New Roman типу:

Рис.1 Назва рисунка

Формули повинні бути набрані тільки за допомогою вбудованого редактора формул Microsoft Equation 3.0. Розміри : звичайний – 11 пт.; Крупний індекс – 7 пт.; невеликий індекс – 6 пт.; Великий символ – 16 пт.; Невеликий символ – 11 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Таблиця повинна розміщуватися по центру. Її заголовок розташовується рядком вище. Він включає підпис і номер таблиці (нумерація за порядком, починаючи з 1). Підпис має бути виконаний 10 кеглем шрифту Times New Roman і вирівняний по лівому краю.

Після тексту доповіді через 2 інтервали друкується список літературних джерел, оформлений згідно з прикладом наведеним нижче.

Відомості про джерела набираються 11 кеглем шрифту Times New Roman, нумеруються з 1 і описуються в кінці тексту відповідно вимогам стандарту ДСТУ ГОСТ 8302:2015. Для електронних джерел обов’язково вказати режим доступу (див. п.7-8 списку літератури)!

Слід зазначити, що посилання, які вказані у розділу «ЛІТЕРАТУРА» («REFERENCES») мають бути надані на мові оригіналу публікації. Рекомендовані приклади оформлення:

lib.znau.edu.ua › images › phocagallery › Pryklady_DSTU_8302_2015

https://periodicals.karazin.ua/mia/libraryFiles/downloadPublic/66

Приклад оформлення списку використаних джерел:

ЛІТЕРАТУРА

 1. Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. Черкаси: ЧДТУ, 2010. 399 с.
 2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : Учебник для вузов. Питер: 5-е изд. СПб, 2016. 992 с.
 3. Лосев Ю. І., Руккас К. М., Шматков С. І. Комп’ютерні мережі: навч. посіб. / за редакцією Ю. І. Лосева. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 248 с.
 4. Ляшенко В.П., Кобильська О.Б., Дям’янченко О.П. Математичні моделі теплообміну з умовами імпедансного типу у багатошарових областях. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. 6/2017 (106). С. 37–43.
 5. Боков І. П., Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. Дослідження поведінки узагальнених переміщень, отриманих із використанням теорії {m,n}-апроксимації. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». 2018. Вип. 38. С. 14–24.
 6. Курило І. А., Грудська В. П., Спінул Л. Ю., Щерба М. А. Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими і розподіленими параметрами : навч. посіб. Київ: НТУУ “КПІ”, 2013. 289 с. URL : toe.fea.kpi.ua/te_sait/posibniki/per_proc.pdf (дата звернення: 11.08.2018).
 7. Bulanchuk G., Ostapenko A. Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at moderate Reynolds numbers. Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University, series Mathematical Modelling. Information Technology. Automated Control Systems. 2017. Issue 36. P. 27–37. DOI: 10.26565/2304-6201-2019-41-09. URL: https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/10086/9614 (Last accessed: 20.11.2018).
 8. eLearningIndustry [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://elearningindustry.com/ (останнє звернення 21.10.2019).

Після списку літератури обов’язково потрібно оформити інформацію про кожного з авторів мовою доповіді:

ПРІЗВИЩЕ ім’я по батькові автора – вчене звання, посада; повна назва організації, адреса організації та індекс; е-mail: автора; ORCID*: ХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Наукові інтереси.

Зразок оформлення інформації про авторів наведено нижче:

ШЕЙКО Олексій Миколайович – д. т. н., професор; професор кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, Харків-22, Україна, 61022; е-mail: sheiko@karazin.ua; oleksiy33@gmail.com; ORCID: 0000-0002-0310-1835.

Наукові інтереси:

– математичні моделі в механіці деформованого твердого тіла.

 

* — ORCID (цифровий ідентифікатор автора, що відрізняє Вас від будь-якого іншого дослідника, відображає зв’язок між Вами й Вашою професійною діяльністю. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись http:// orcid.org.

В окремому файлі повинні бути представлені тексти короткої анотації (5-6 рядків) з назвою доповіді та ПІБ авторів 3-ма мовами: українською, російською та англійською (шрифтом Times New Roman Cyr, 11 пт., через 1 інтервал). Приклад оформлення наводиться нижче:

Комп’ютерні методи визначення параметрів сплесків в емпіричних залежностях / Іванов В. В., Петров O. I. // Праці 6-й Міжнародній конференції «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2020)»

Розвинені комп’ютерні методи виділення сплесків в емпіричних залежностях у припущенні про слабке змінення значень базової кривої в областях сплесків. Обговорюються питання ефективності комп’ютерних технологій аналізу результатів експериментальних досліджень у фізиці плазмового розряду. (і т.п., текст 5-6 рядків).

Компьютерные методы определения параметров всплесков в эмпирических зависимостях / Иванов В. В., Петров А. И. // Труды 6-й Международной конференции «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2020) »

Развиты компьютерные методы выделения всплесков в эмпирических зависимостях в предположении о слабом изменении значений базовой кривой в областях всплесков. Обсуждаются вопросы эффективности компьютерных технологий анализа результатов экспериментальных исследований в физике плазменного разряда. (и т.п., текст 5-6 строк).

Computer methods of the determination of the splashes parameters in the empirical dependences /Ivanov V. V., Petrov A. I. // Proceedings of the 6rd International Conference «Computer modeling of high-technology (CMHT-2020)»

Computer methods of the distinguishing of the splashes in the empirical dependences in the assumption of weak change of the values of a base curve in the field of splashes are developed. The questions of the efficiency computer technologies of the analysis of the results of experimental investigation in the physics of the plasma discharge are discussed.(and so on, 5-6 lines).

Шановні учасники! Доповіді, оформлені з порушенням правил, до збірника

не включаються.

Інформація оргкомітету КМНТ-2020

Заявка на участь у КМНТ_2020