Вчена рада факультету

Склад Вченої ради (затверджено наказом № 4001-1/400 від 12.11.2014 з внесеними змінами):

1. Д.ф.-м.н., проф. Лазурик Валентин Тимофійович - Голова Вченої ради ФКН

2. К.б.н., доцент Васильєва Лариса Валентинівна

3. К.т.н., доцент Єсін Віталій Іванович

4. Д.т.н., проф. Шматков Сергій Ігорович

5. К.т.н., доцент. Рассомахін Сергій Геннадійович

6. Д.ф.-м.н., проф. Куклін Володимир Михайлович

7. К.т.н., доцент Стєрвоєдов Микола Григорович

8. Д.т.н., доцент Міщенко Віктор Олегович

9. Д.ф.-м.н., проф. Кондратенко Анатолій Миколайович

10. Д.т.н., проф. Кузнецов Олександр Олександрович

11. Канд. тех. наук, доцент Бердніков Анатолій Георгійович

12. Зав. лаб. Артюх Олексій Анатолійович

13. Методист ФКН Федоренко Віталіна Вікторівна

14. Самілик Катерина Федорівна – аспірантка ФКН.

15. Попова Яна Сергіївна – студентка ФКН.

16. Семенко Євген Олександрович – студент ФКН.


План роботи

роботи Вченої ради факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2014-2015 навчальний рік
Термін Порядок денний Доповідає Готує
02.09.14 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ФКН на 2014/2015 навчальний рік. Голова Вченої ради проф. Лазурик В. Т. Секретар Вченої ради
2. Затвердження індивідуальних планів та графіків навчального процесу студентів. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Методист Христенко О.В.
3. Підсумки набору на 1 курс у 2014/2015 навчальному році. Декан ФКН проф. Лазурик В. Т Заст. декана ФКН Васильєва Л.В.
4. Затвердження програм навчальних дисциплін на 2014/2015 навчальний рік. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В.Завідувачі кафедр
5. Конкурсні справи викладачів. Завідувачі кафедрЗавідувачі кафедр
14.10.14 1. Затвердження плану заходів з реалізації «Програми підвищення якості навчального процесу» у 2014/2015 навчальному році. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
2. Про стан підготовки кадрів вищої кваліфікації. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Завідувачі кафедр
3. Звіти аспірантів і докторантів ФКН.Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Завідувачі кафедр
11.11.14 1. Про діяльність Центру інформаційних технологій у 2014 році.Директор ЦІТ доц. Шматков С.І. Директор ЦІТ Шматков С.І.
2. Про стан навчально-лабораторної бази факультету.Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр
3. Затвердження тем та наукових керівників аспірантів 1 року навчання. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г.Завідувачі кафедр
09.12.14 1. Підсумки навчальної та наукової роботи у 2014 р. та завдання на 2015 рік (звіт декана ФКН за минулий рік). Декан ФКН проф. Лазурик В. Т. Заступники декана ФКН
2. Підсумки наукової роботи на ФКН за 2014 рік та перспективи на 2015 рік. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Завідувачі кафедр
3. Про стан науково-методичного забезпечення переддипломної практики та організацію підготовки дипломних робіт. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
13.01.151. Про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу на ФКН. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В.Завідувачі кафедр
2. Звіт про науково-педагогічну роботу у 2014/2015 навчальному році кафедри моделювання систем і технологій. Зав. каф. моделювання систем і технологій проф. Лазурик В.Т. Секретар кафедри
3. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії на ФКН. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Методист Христенко О.В.
4. Обговорення наукової та інноваційної роботи на ФКН.Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М. Г.
10.02.15 1. Звіт про науково-педагогічну роботу у 2013/2014 навчальному році кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення.Завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення проф. Куклін В.М. Секретар кафедри
2. Про роботу сайту ФКН. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Зав. лаб. Артюх О. А.
3. Про корегування та затвердження навчальних планів ФКН. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
4. Затвердження програм вступних іспитів. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В.Завідувачі кафедр
10.03.151. Звіт про корегування навчальних програм на 2015/2016 навчальний рік. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
2. Про організацію наукової роботи студентів. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г.Голова студ. наукового товариства ФКН
3. Про роботу кафедр з нового набору.Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
4. Затвердження програми Державної екзаменаційної комісії та білетів Державного іспиту. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
5. Звіт про науково-педагогічну роботу у 2014/2015 навчальному році кафедри електроніки і управляючих систем. Завідувач кафедри електроніки і управляючих систем доц. Стєрвоєдов М. Г. Секретар кафедри
14.04.15 1. Про використання технічних засобів навчання на ФКН.Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
2. Про стан виховної роботи на факультеті. Заст. декана ФКН Федоренко В.В. Завідувачі кафедр
3. Звіт про науково-педагогічну роботу у 2014/2015 навчальному році кафедри теоретичної і прикладної системотехніки. Завідувач кафедри теоретичної і прикладної системотехніки доц. Шматков С. І.Секретар кафедри
12.05.15 1. Про підготовку до набору студентів на 1 курс 2015/2016 навчального року. Заст. декана ФКН Федоренко В.В. Завідувачі кафедр
2. Про стан навчально-методичної роботи на факультеті. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
3. Про підготовку до літнього трудового семестру. Заст. декана ФКН Федоренко В.В. Завідувачі кафедр
4. Про результати переддипломної практики та підготовку до захисту дипломних робіт. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
5. Звіт про науково-педагогічну роботу у 2014/2015 навчальному році кафедри безпеки інформаційних систем і технологій. Завідувача кафедри безпеки інформаційних систем і технологійдоц. Рассомахін С. Г. Секретар кафедри
23.06.15 1. Звіт про корегування навчальних планів ФКН на 2015/2016 навчальний рік. Заст. декана ФКН доц. Васильєва Л.В. Завідувачі кафедр
2. Про рекомендацію до аспірантури у 2015 р. Затвердження тем і керівників кандидатських робіт. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Завідувачі кафедр
3. Конкурсні справи викладачів Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр
4. Звіти аспірантів 1-3 року навчання. Заст. декана ФКН доц. Стєрвоєдов М.Г. Завідувачі кафедр
5. Обговорення узагальнених результатів визначення рейтингів науково-педагогічних працівників ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Голова рейтингової комісії декан ФКН проф. Лазурик В. Т. Рейтингова комісія ФКН