CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.051.29

Наказом ВАК України №241 від 09.03.2016р. при факультеті комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна була створена спеціалізована вчена рада Д 64.051.29 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» та 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Паспорт спеціальностей

05.13.05

05.13.21

Голова спеціалізованої вченої ради:

Горбенко Іван Дмитрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Краснобаєв Віктор Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Колованова Євгенія Павлівна, к.т.н., старший викладач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 1. Андрєєв Фелікс Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;

 2. Васіліу Євген Вікторович, д.т.н., професор, директор навчально-наукового інституту «Радіо, телебачення та інформаційної безпеки», Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.13.21;

 3. Долгов Віктор Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;

 4. Кузнецов Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;

 5. Борисенко Олексій Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 05.13.05;

 6. Лисицька Ірина Вікторівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;

 7. Машталір Володимир Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.05;

 8. Міщенко Віктор Олегович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;

 9. Можаєв Олександр Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «ХПІ», спеціальність 05.13.05;

 10. Олійников Роман Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;

 11. Потій Олександр Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;

 12. Рассомахін Сергій Геннадійович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.21;

 13. Толстолузька Олена Геннадіївна, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.05;

 14. Харченко Вячеслав Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність 05.13.21;

 15. Цопа Олександр Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.21.

НОВИНИ


14 грудня 2017р. о 12.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ЧЕВАРДІНА Владислава Євгенійовича тему «Методи побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі ізоморфних перетворень еліптичних кривих" на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»


14 грудня 2017р. о 15.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ПОНОМАРЯ Володимира Андрійовича на тему «Моделі та методи управління і захисту для криптографічних засобів у пост квантовий період" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»


12 жовтня 2017р. об 11.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ЛАВРОВСЬКОЇ Таміли Валеріївнина тему «Комп'ютерні методи побудови і декодування псевдовипадкових завадостійких кодів»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

12 жовтня2017р.о 13.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ШЕВЦОВА Олексія Володимировичана тему «Моделі та методи пост-квантового електронного підпису у фактор-кільцях поліномів та на кодових конструкціях»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації».

10 листопада 2016р. о 13.30 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертацій яНКО Аліни Сергіївни на тему «Методи та компоненти комп’ютерної системи швидкої обробки даних, представлених у залишкових класах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

10 листопада 2016р. о 15.30 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертацій АУЛОВА Івана Федоровича на тему «Метод та засоби встановлення особистих ключів користувачів в хмарному середовищі» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації».

03 липня 2017р. о 13.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації РЕВИ Сергія Миколайовича на тему «Комп’ютеризована система контролю, діагностики та управлінняпараметрами рентгенівськоговипромінювання»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».

Автореферат

Відгук (Кучук Г.А.)

Відгук (КривуляГ.Ф.)

Дисертація

03 липня 2017р. об 11.00 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться захист дисертації ЄСІНОЇ Марини Віталіївни на тему «Моделі та методи порівняльного аналізу властивостей електронних підписів, визначення та обґрунтування умов їх застосування»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Автореферат

Відгук (Чевардін В.Є.)

Відгук (Васіліу Є.В.)

ДисертаціяCSD
Спеіалізована рада № д.64.051.09

Спеіалізована рада № Д 64.051.29