Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Наука

 

Факультет комп’ютерних наук готує здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 122 комп’ютерні науки та спеціальністю 125 кібербезпека.

Працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій:
1. Д 64.051.09 за спеціальностями:
    01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;
    05.13.06 – інформаційні технології;
2. Д 64.051.29 за спеціальностями:
    05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
    05.13.21 – системи захисту інформації.

Проводяться фундаментальні й прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договірних проектів. Вчені факультету беруть участь у розробці Державних стандартів України в галузі захисту інформації й виконанні 23 науково-дослідних роботах.

Функціонує Наукове товариство студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студенти вже з молодших курсів можуть займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

Один раз на рік видається Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» та Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал «Комп’ютерні науки та кібербезпека».

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, науково-методичні семінари.