CSD
Розклад іспитів

Розклад екзаменів весняної заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року
для студентів, що навчаються за рівнем вищої освіти
БАКАЛАВР
Напрями підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем",
"Комп'ютерні науки", "Системна інженерія"
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Розклад атестаційного екзамену за фахом