Розклад іспитівРозклад іспитів екзаменаційної сесії для студентів факультету комп'ютерних наук:
- спеціальність "Інформаційні управляючі системи та технології" (КС);

- спеціальність "Системи управління та інформатики" (КСУ);
- напрям підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ);
- магістр, спеціаліст (денне та заочне вiддiлення).


Розклад екзаменів весняної заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року
для студентів, що навчаються за рівнем вищої освіти
БАКАЛАВР
Напрями підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем",
"Комп'ютерні науки", "Системна інженерія"
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна


Розклад атестаційного екзамену за фахом