П е р е л і к
екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки
"Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин
1 курс
1Історія України1081Іноземна мова 54
2Вища математика2462Фізика108
3Вступ до фаху1083Дискретна математика144
4Алгоритмізація та програмування90
2 курс
1Вища математика1221Українська мова ( за професійним спрямуванням)54
2Електротехніка та електроніка1802Електродинаміка 108
3Об'єктно-орієнтоване програмування993Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси81
4Філософія1084Пакети прикладного програмування90
5Теорія алгоритмів1265Іноземна мова54
3 курс
1Українська мова ( за професійним спрямуванням)271Метрологія та вимірювання108
2Теорія інформації і кодування1802Правознавство/Валеологія72
3Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів1623Операційні системи144
4Мікропроцесори та їх застосування1444Системи технічного захисту інформації162
5Прикладна кріптологія1535Псіхологія/Соціологія72
6Теорія груп, полей, кілець54
4 курс
1Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки721Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах183
2Охорона праці542Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід.165
3Стеганографія1443Екологія54
4Компоненти складних комп’ютерних мереж1804Спеціалізовані мови програмування180
5Математичне моделювання складних систем180
6Виробнича практика180
5 курс
(магістр)

1Методи побудови та аналізу криптосистем2701Цивільний захист (диференційний)36
2Проектування складних інформаційно-
управляючих систем
2162Педагогіка і методика викладання у вищій школі (диференційний)36
3Безпека бездротових мереж2163Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем216
4Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз данних та знань2524Основи наукових досліджень та організація науки 108
5Інтелектуальна власність36
5 курс
(спеціаліст)

1Методи побудови та аналізу криптосистем2701Цивільний захист (диференційний)36
2Проектування складних інформаційно-
управляючих систем
2162Педагогіка і методика викладання у вищій школі (диференційний)36
3Безпека бездротових мереж2163Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем216
4Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз данних та знань2524Основи наукових досліджень та організація науки 108
5Інтелектуальна власність36

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ