П е р е л і к
екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки
"Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин
1 курс
1Історія України1081Іноземна мова 54
2Вища математика2462Фізика108
3Вступ до фаху1083Дискретна математика144
4Алгоритмізація та програмування90
2 курс
1Вища математика1221Українська мова ( за професійним спрямуванням)54
2Електротехніка та електроніка1802Електродинаміка 108
3Об'єктно-орієнтоване програмування993Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси81
4Філософія1084Пакети прикладного програмування90
5Теорія алгоритмів1265Іноземна мова54
3 курс
1Українська мова ( за професійним спрямуванням)271Метрологія та вимірювання108
2Теорія інформації і кодування1802Правознавство/Валеологія72
3Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів1623Операційні системи144
4Мікропроцесори та їх застосування1444Системи технічного захисту інформації162
5Прикладна кріптологія1535Псіхологія/Соціологія72
6Теорія груп, полей, кілець54
4 курс
1Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки721Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах183
2Охорона праці542Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід.165
3Стеганографія1443Екологія54
4Компоненти складних комп’ютерних мереж1804Спеціалізовані мови програмування180
5Математичне моделювання складних систем180
6Виробнича практика180
5 курс
(магістр)

1Методи побудови та аналізу криптосистем2701Цивільний захист (диференційний)36
2Проектування складних інформаційно-
управляючих систем
2162Педагогіка і методика викладання у вищій школі (диференційний)36
3Безпека бездротових мереж2163Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем216
4Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз данних та знань2524Основи наукових досліджень та організація науки 108
5Інтелектуальна власність36
5 курс
(спеціаліст)

1Методи побудови та аналізу криптосистем2701Цивільний захист (диференційний)36
2Проектування складних інформаційно-
управляючих систем
2162Педагогіка і методика викладання у вищій школі (диференційний)36
3Безпека бездротових мереж2163Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем216
4Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз данних та знань2524Основи наукових досліджень та організація науки 108
5Інтелектуальна власність36

CSD
Перелік іспитів та заліківПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ