П е р е л і к
екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки
"Системна інженерія"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин
1 курс
1Вища математика2461Іноземна мова54
2Історія України1082Фізика108
3Вступ до фаху1083Дискретна математика144
4Алгоритмізація та програмування90
2 курс
1Вища математика1221Українська мова ( за професійним спрямуванням)54
2Електротехніка та електроніка 1802Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси90
3Об'єктно-орієнтоване програмування993Пакети прикладного програмування90
4Філософія1084Іноземна мова54
5Теорія алгоритмів1265Електродинаміка108
3 курс
1Мікропроцесори та їх застосування1081Метрологія та вимірювання108
2Системний аналіз1622Теорія інформації180
3Українська мова ( за професійним спрямуванням)273Операційні системи144
4Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів1624Психологія/Соціологія72
5Правознавство/Валеологія72
4 курс
1Математичне моделювання складних систем1801Спеціалізовані мови програмування180
2Охорона праці542Системи управління складними комп'ютерними мережами126
3Компоненти складних комп'ютерних мереж1803Математичні методи дослідження операцій144
4Основи експлуатації складних систем724Екологія54
5Виробнича практика180
5 курс
(магістр)

1Педагогіка і психологія вищої школи541Інтелектуальна власність36
2Ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами1442Методика викладання у вищій школі54
3Проектування складних IУC1443Методологія і організація наукових досліджень72
4Засоби програмування для багатопроцесорних систем1444Цивільний захист (диференційний)54
5Захист інформації1085Сучасні мережеві технології144
6Сучасні методи аналізу комп'ютерних систем управління126
5 курс
(спеціаліст)

1Педагогіка і психологія вищої школи541Інтелектуальна власність36
2Ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами1442Методика викладання у вищій школі54
3Засоби програмування для багатопроцесорних систем1443Методологія і організація наукових досліджень72
4Проектування складних IУC1444Цивільний захист (диференційний)54
5Захист інформації1085Сучасні мережеві технології144
6Сучасні методи аналізу комп'ютерних систем управління126

CSD
Перелік іспитів та заліківПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ