П е р е л і к
екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки "Комп'ютерні науки"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин
1 курс
1Вища математика2161Іноземна мова 43
2Історія України1082Фізика108
3Алгоритмізація та програмування903Дискретна математика144
4Обробка графічної і текстової інформації96
2 курс
1Вища математика1081Українська мова ( за професійним спрямуванням)27
2Філософія1082Іноземна мова 43
3Об'єктно-орієнтоване програмування993Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси81
4Теорія алгоритмів1264Електродинаміка108
5Електротехніка та електроніка108
3 курс (КС31)
1Математичні методи оптимізації1081Управління ІТ- проектами144
2Українська мова ( за професійним спрямуванням)272Правознавство/Валеологія72
3Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів1623Операційні системи144
4Веб-технології та веб-дизайн1804Психологія/Социологія72
5Проектування інформаційних систем725Технологія комп'ютерного проектування144
6Фізичне виховання36
4 курс (КС41)
1Мови прикладного програмування841Ядерно-фізичні технології (КУАЯТ)180
2Комп'ютерне моделювання стохастичних процесів2162Технологія створення програмних продуктів 144
3Математичні методи дослідження операцій1443Інтелектуальний аналіз даних126
4Теорія прийняття рішень1444Екологія54
5Охорона праці545Проектно-технологічна практика162
4 курс (КС42)
1Мови прикладного програмування841Теорія експертних систем180
2Комп'ютерне моделювання стохастичних процесів2162Технологія створення програмних продуктів 144
3Математичні методи дослідження операцій1443Інтелектуальний аналіз даних126
4Теорія прийняття рішень1444Екологія54
5Охорона праці545Проектно-технологічна практика162
5 курс (магістр)
1Педагогіка та психологія вищої школи541Оптимальні статистичні розв'язки в задачах моделювання і керування288
2Розробка інтелектуальних систем1082Методологія та організація наукових досліджень 54
3Розробка нейронних мереж1443Інтелектуальна власність54
4Захист інформації1084Розробка великих програмних систем108
5Проектування складних інформаціїних управляючих систем1085Методика викладання у вищій школі54
6Цивільний захист (диференційний)72
5 курс (спеціаліст)
1Педагогіка та психологія вищої школи541Оптимальні статистичні розв'язки в задачах моделювання і керування288
2Розробка інтелектуальних систем1442Методологія та організація наукових досліджень 54
3Розробка нейронних мереж1443Інтелектуальна власність54
4Захист інформації1084Розробка великих програмних систем216
5Проектування складних інформаціїно- управляючих систем1085Методика викладання у вищій школі54
6Цивільний захист (диференційний)72

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ