П е р е л і к
екзаменів та заліків весняної екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин

1 курс
1Алгоритмізація та програмування901Іноземна мова 54
2Вища математика1262Іноземна мова за фахом108
3Дискретна математика723Комп’ютерні основи 108
4Історія української культури724Об’єктно–орієнтоване програмування90
5Фізика1085Пакети прикладного програмування90
6Фіізичне виховання72

2 курс
1Вища математика1261Безпека життєдіяльності54
2Іноземна мова542Комп’ютерна графіка90
3Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 1803Крос-платформне програмування72
4Теорія груп, полей, кілець544Основи інформаційної безпеки держави72
5Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси905Теорія чисел54
6Українська мова ( за професійним спрямуванням)18
7Фіізичне виховання72

3 курс
1Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах2701Культурологія/Економічна теорія108
2Комп’ютерні мережі1802Фіізичне виховання72
3Основи теорії передачі інформації252
4Політологія72
5Прикладна кріптологія153

4 курс
1Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах2341Менеджмент108
2Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід.2302Оптоінформатика144
3Управління інформаційною безпекою1263Паралельні системи та обчислення180
4Переддипломна практика216

5 курс (магістр)
1Охорона праці в галузі361Економічна безпека108
2Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем1442Захист інформації в банківській справі216
3Технологія організації інфраструктури відкритих ключів1983Математичні методи моделювання та оптимізації процесів162
4Філософські проблеми наукового пізнання544Основи патентознавства54
5Технології адміністрування та експлуатація захищенних інформаційно-комунікаційних систем126
6Чинники успішного працевлаштування за фахом36

5 курс (спеціаліст)
1Математичні методи моделювання та оптимізації процесів901Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі362Економічна безпека90
3Технологія організації інфраструктури відкритих ключів903Захист інформації в банківській справі72
4Філософські проблеми наукового пізнання364Основи патентознавства54
5Чинники успішного працевлаштування за фахом36

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ