П е р е л і к
екзаменів та заліків весняної екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки "Системна інженерія"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин

1 курс
1Алгоритмізація та програмування901Іноземна мова 54
2Вища математика1262Іноземна мова за фахом108
3Дискретна математика723Комп’ютерні основи 108
4Історія української культури724Об’єктно–орієнтоване програмування90
5Фізика1085Обробка графічної і текстової інформації108
6Пакети прикладного програмування90
7Фіізичне виховання72

2 курс
1Вища математика1261Безпека життєдіяльності54
2Іноземна мова 542Економіка і бізнес108
3Основи комп'ютерної схемотехніки1083Комп’ютерна графіка90
4Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці1804Крос-платформне програмування72
5Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси905Українська мова ( за професійним спрямуванням)18
6Фізичне виховання72

3 курс
1Комп’ютерні мережі1801Інструментальні засоби
управління проектами
72
2Організація баз даних та знань902Культурологія/Економічна теорія108
3Основи теорії передачі
інформації
2523Фізичне виховання72
4Політологія724Чисельні методи126
5Теорія автоматичного управління180

4 курс
1Паралельні системи та обчислення1801Менеджмент108
2Системи управління складними компיютерними мережами1262Оптоінформатика144
3Системи штучного інтелекту1803Проектування КСУ180
4Технології захисту інформації144

5 курс
(магістр)
1Основи патентознавства721Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Вища освіта і Болонський процес36
3Супроводження і експлуатація складних ІУС903Паралельне програмування з Open MP108
4Сучасні методи аналізу КСУ1264Переддипломна практика216
5Управління інформаційною безпекою108
6Чинники успішного працевлаштування за фахом36

5 курс
(спеціаліст)
1Основи патентознавства721Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Паралельне програмування з Open MP108
3Сучасні методи аналізу КСУ1263Переддипломна практика216
4Управління проектом1264Управління інформаційною безпекою108
5Чинники успішного працевлаштування за фахом36

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ