П е р е л і к
екзаменів та заліків весняної екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки "Системна інженерія"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин

1 курс
1Алгоритмізація та програмування901Іноземна мова 54
2Вища математика1262Іноземна мова за фахом108
3Дискретна математика723Комп’ютерні основи 108
4Історія української культури724Об’єктно–орієнтоване програмування90
5Фізика1085Обробка графічної і текстової інформації108
6Пакети прикладного програмування90
7Фіізичне виховання72

2 курс
1Вища математика1261Безпека життєдіяльності54
2Іноземна мова 542Економіка і бізнес108
3Основи комп'ютерної схемотехніки1083Комп’ютерна графіка90
4Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці1804Крос-платформне програмування72
5Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси905Українська мова ( за професійним спрямуванням)18
6Фізичне виховання72

3 курс
1Комп’ютерні мережі1801Інструментальні засоби
управління проектами
72
2Організація баз даних та знань902Культурологія/Економічна теорія108
3Основи теорії передачі
інформації
2523Фізичне виховання72
4Політологія724Чисельні методи126
5Теорія автоматичного управління180

4 курс
1Паралельні системи та обчислення1801Менеджмент108
2Системи управління складними компיютерними мережами1262Оптоінформатика144
3Системи штучного інтелекту1803Проектування КСУ180
4Технології захисту інформації144

5 курс
(магістр)
1Основи патентознавства721Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Вища освіта і Болонський процес36
3Супроводження і експлуатація складних ІУС903Паралельне програмування з Open MP108
4Сучасні методи аналізу КСУ1264Переддипломна практика216
5Управління інформаційною безпекою108
6Чинники успішного працевлаштування за фахом36

5 курс
(спеціаліст)
1Основи патентознавства721Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Паралельне програмування з Open MP108
3Сучасні методи аналізу КСУ1263Переддипломна практика216
4Управління проектом1264Управління інформаційною безпекою108
5Чинники успішного працевлаштування за фахом36

CSD
Перелік іспитів та заліківПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ