П е р е л і к
екзаменів та заліків весняної екзаменаційної сесії
2014/2015 навчального року
на факультеті комп’ютерних наук
напрям підготовки
"Комп'ютерні науки"
ЕкзамениЗаліки
Назва дісциплиниГодинНазва дісциплиниГодин

1 курс
1Алгоритмізація та програмування901Іноземна мова 90
2Вища математика1262Іноземна мова за фахом108
3Дискретна математика723Об’єктно-орієнтоване програмування90
4Історія української культури724Обробка графічної і текстової інформації48
5Фізика1085Фізичне виховання72

2 курс
1Вища математика1261Безпека життєдіяльності54
2Іноземна мова 542Економіка і бізнес108
3Комп’ютерні мережі1803Комп’ютерна графіка90
4Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси904Крос-платформне програмування72
5Основи комп'ютерної схемотехніки108
6Українська мова ( за професійним спрямуванням)18
7Фізичне виховання72

3 курс (КС31)
1Методи та системи штучного інтелекту1441Культурологія/Економічна теорія144
2Організація баз даних та знань902Мови прикладного програмування162
3Політологія 723Проектування ІС у плазмових технологіях180
4Системи автоматичного контролю і управління1804Фізичне виховання36
5Чисельні методи126

3 курс (КС32)
1Методи та системи штучного інтелекту1441Альтернативні методи обчислення180
2Організація баз даних та знань902Культурологія/Економічна теорія144
3Політологія 723Мови прикладного програмування162
4Системи автоматичного контролю і управління1804Фізичне виховання36
5Чисельні методи126

4 курс (КС41)
1Моделювання систем1441Алгоритми комп'ютерної фізики90
2Системний аналіз1442Квантові комп'ютери 90
3Технології захисту інформації1443Комп'ютерна ергономіка108
4
Технологія розподілених систем та
паралельних обчислень
2164Оптоінформатика144

5 курс (магістр)
1Основи патентознавства541Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Вища освіта і Болонський процес36
3Розробка великих програмних систем1083Моделювання процесів в радіаційних і плазмових технологіях126
4Супроводження та експлуатація інформаційних управляючих систем724Переддипломна практика216
5Системи обробки наукових даних108
6Чинники успішного працевлаштування за фахом36

5 курс (спеціаліст)
1Основи патентознавства541Виробнича практика216
2Охорона праці в галузі542Дипломне проектування216
3Моделювання якості програмного забезпечення54
4Обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації162
5Спец. функції та їх обчислення72
6Чинники успішного працевлаштування за фахом54

CSD
Перелік іспитів та заліків

Перелік заліків, іспитів і курсових робіт винесених на зимову сесію 2017/2018 ЗавантажитиПерелік екзаменів та заліків зимової екзаменаційної сесії на факультеті комп’ютерних наук:
- напрям підготовки: "Комп'ютерні науки" (КС). Денне та заочне відділення;
- напрям підготовки: "Системна інженерія" (КСУ);
- напрям підготовки: "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (КБ)
.


Літньої сесії - КС

Літньої сесії - КУ

Літньої сесії - КБ

Зимової сесії - КС

Зимової сесії - КУ

Зимової сесії - КБ