Дисципліни

Автоматизація управління плазмовими технологіями
Алгоритми комп'ютерної фізики
Алгоритмічні мови та програмування
Англійська мова
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Вища математика
Вступ до фаху
Дискретна математика
Екологія
Економіка і організація виробництва
Економічна теорія
Електротехніка та електроніка
Захист інформації при управлінні складними системами
Інженерна і комп’ютерна графіка
Інтелектуальна власність
Історія України
Історія України (для іноземців)
Історія української культури
Квантові комп'ютери
Комп'ютерна ергономіка
Комп'ютерна схемотехніка
Компоненти складних комп'ютерних мереж
Комп’ютерне забезпечення наукоємних технологій
Комп’ютерне моделювання динамічних систем
Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів
Комп’ютерні мережі
Комп’ютерні основи
Культорологія
Мастурбацiя комп’ютерів
Математична статистика в автоматизованих системах
Математичні методи дослідження операцій
Математичні методи оптимізації
Менеджмент
Методика викладання у вищій школі
Методологія і організація наукових досліджень
Мікропроцесори та їх застосування
Мови прикладного програмування
Моделі нейронних систем штучного інтелекту
Моделювання якості програмного забезпечення
Німецька мова
Обробка графічної та текстової інформації
Обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації
Об’єктно-орієнтоване програмування
Оптимальні статистичні розв’язки в задачах моделювання і керування
Оптоінформатика
Організація баз даних та знань
Основи експлуатації складних систем
Основи інформаційної безпеки держави
Пакети прикладного програмування
Паралельні обчислювальні процеси
Патентознавство і авторське право
Педагогіка і психологія вищої школи
Політологія
Правознавство
Програмування та алгоритмічні мови
Психологія
Розробка великих програмних систем
Російська мова (для іноземців)
Системи автоматизованого контролю та управління
Системи штучного інтелекту
Системне програмування і операційні системи
Соціологія
Спеціалізовані мови програмування
Теорія інформації і кодування
Теорія ймовірностей і математична статистика
Українська мова
Фізика
Фізична культура
Філософія
Філософські проблеми наукового пізнання
Ядерно-фізичні технології