Нормативні документи

Устав ХНУ(516Кб)

Закон "Про вищу освіту"(461Кб)

Положення про організацію навчального процесу в ХНУ
(471Кб)

Положення про проведення практики(103Кб)

Положення про факультет

Положення про олімпіади(87Кб)

Кредитно-модульна система органiзацi ї навчального процесу у свiтлi Болонсько ї декларацi ї. Документи, матеріали, факти(327Кб)

"Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік"(67Кб)

"Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням" (94Кб)

Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах (111Кб)

Витяг з наказу «Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в університеті»(91Кб)