Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Спеціальність “Системи управління і автоматики”, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, форма навчання денна

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософські проблеми наукового пізнання

54

1.5

9

 

2

Психологія виробничого колективу

72

2

 

9

3

Інтелектуальна власність

36

1

10

 

4

Основи соціології та соціальної роботи

36

1

10

 

5

Патентознавство і авторське право

54

1,5

9

 

6

Методологія і організація наукових досліджень

54

1,5

9

 

7

Цивільна оборона

54

1,5

9

 

8

Охорона праці в галузі

27

1

 

10

9

Захист інформації

144

4

10

 

10

Основи трудового права

36

1

10

 

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

1

Проектування комп'ютеризованих систем управління

72

2

10

 

2

Теорія ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами

72

2

 

9

3

Моделювання розподілених систем управління

108

3

9

 

4

Розробка проекту за темою

224

6,2

 

 

5

Дипломне проектування

324

9

 

 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Управління розробкою програмних проектів

144

4

 

9

2

Цифрові мережі з інтеграцією служб

90

2,5

 

10

3

Волоконно-оптичні мережі

90

2,5

 

 

4

Глобальні мережі бездротового зв'язку

90

2,5

 

9

5

Перспективні мережеві технології

162

4,5

10

 

Дисципліни вільного вибору студента

1

Системи адаптації і маршрутизації в мережах

108

3

 

9

2

Багатофункціональні системи доступу в мережу

90

2,5

 

9

3

Управління інформаційною безпекою

90

2,5

10

 CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна