Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Спеціальність “Системи управління і автоматики”, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, форма навчання денна

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософські проблеми наукового пізнання

54

1,5

9

2

Педагогіка та психологія вищої школи

54

2

9

3

Інтелектуальна власність

36

1

10

4

Вища освіта України та Болонській процес

36

1

10

5

Патентознавство і авторське право

54

2,5

9

6

Методологія і організація наукових досліджень

54

1,5

9

7

Цивільна оборона

54

1,5

9

8

Охорона праці в галузі

27

1

10

9

Захист інформації

144

4

10

10

Методика навчання у вищій школі

36

1

10

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

1

Проектування комп'ютеризованих систем управління

72

2

10

2

Теорія ухвалення рішень при управлінні складними комп'ютеризованими системами

144

2

9

3

Моделювання розподілених систем управління

108

3

9

4

Наукові дослідження за темою

224

6,2

5

Дипломне проектування

324

9

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Управління розробкою програмних проектів

216

4

9

2

Сучасні та перспективні мережеві технології

288

4,5

10

Дисципліни вільного вибору студента

1

Системи адаптації і маршрутизації в мережах

108

3

9

2

Технології розробки корпоративних інформаційних систем

108

2,5

10

3

Управління інформаційною безпекою

108

2,5

10CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна