Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, форма навчання денна

Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Педагогіка і психологія вищої школи

54

1,5

9

2

Методика викладання у вищій школі

54

1,5

9

3

Вища освіта і Болонський процес

36

1

10

Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки

1

Розробка інтелектуальних систем

108

4

9

2

Розробка нейронних мереж

108

4

9

3

Оптимальні статистичні розв’язки в задачах моделювання і керування

216

8

9

4

Розробка великих програмних систем

164

6

9

10

5

Комп’ютерне забезпечення наукоємних технологій

108

4,5

9

6

Методологія та організація наукових досліджень

108

1,5

9

7

Інтелектуальна власність

36

1,5

9

8

Цивільна оборона

54

2

9

9

Охорона праці в галузі

27

1

10

10

Захист інформації

135

4,5

9

11

Виробнича практика

216

12

9

12

Переддипломна практика

216

12

10

Цикл дисциплін вільного вибору студента

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління атомно - ядерними технологіями” (КУАЯТ)

1

Системи обробки наукових даних

81

2

10

2

Моделювання процесів в радіаційних і плазмових технологіях

135

5

10

3

Супроводження та експлуатація інформаційних управляючих систем

108

4,5

10

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління складними інформаційними системами” (КУСІС)

1

Застосування спец. функцій у математичній фізиці

135

5

10

2

Математичні методи комп'ютерної фізики

81

2

10

3

Об'єктно-орієнтовані комплекси засобів автоматизації інформаційних управляючих систем

108

4,5

10CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна