Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Напрям "Системна інженерія", освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, форма навчання денна

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософія

108

3

3

2

Історія української культури

72

2

2

3

Іноземна мова

216

6

1-3

4

4

Історія України

108

3

1

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3-4

5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної ) підготовки

1

Вища математика

513

14

1-4

2

Фізика

405

11

1,3,4

2

3

Дискретна математика

162

5

1

2

4

Теорія ймовірностей і математична статистика

162

5

3

4

5

Інженерна і комп’ютерна графіка

108

3

4

6

Чисельні методи

135

4

6

7

Екологія

54

2

7

8

Теорія електричних і магнітних кіл

162

5

4

9

Метрологія та вимірювання

108

3

5

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Алгоритмічні мови та програмування

216

6

1

2

2

Об’єктно–орієнтоване програмування

189

5

3

3

Системне програмування і операційні системи

216

6

5

6

4

Організація баз даних та знань

162

6

6

5

Електроніка та мікросхемотехніка

108

3

3

6

Комп’ютерні основи

108

3

2

7

Архітектура комп'ютерних систем

108

3

4

8

Економіка та організація виробництва

108

3

4

9

Менеджмент

81

2

8

10

Вступ до фаху

81

2

1

11

Теорія інформації

108

3

5

12

Обробка графічної та текстової інформації

54

2

2

13

Теорія управління

108

3

5

14

Математичні методи дослідження операцій

144

4

7

15

Фізичне виховання

378

11

2,6,7

16

Безпека життєдіяльності та охорона праці

108

3

4

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Системний аналіз

126

4

5

2

Мікропроцесори та їх застосування

135

4

5

3

Безпека інформації

162

5

8

4

Комп’ютерні мережі

108

3

6

5

Системи штучного інтелекту

162

5

8

6

Пакети прикладного програмування

162

5

2,3

7

Оптоінформатика

72

2

5

8

Спеціалізовані мови програмування

144

4

7

Дисципліни вільного вибору студента

1

Військова підготовка

1044

4

7

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Математичне моделювання складних систем

149

4

7

2

Основи теорії передачі інформації

176

5

6

3

Паралельні системи та обчислення

108

3

8

4

Компоненти складних компיютерних мереж

254

7

6,7

8

5

Системи управління складними компיютернимимережами

243

7

7

8

6

Основи експлуатації складних систем

54

2

7

CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна