Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук. Напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, форма навчання денна

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософія

108

3

3

2

Історія української культури

72

2

2

3

Іноземна мова

216

6

1-3

4

4

Історія України

108

3

1

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3-4

5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної ) підготовки

1

Вища математика

513

14

1-4

2

Теорія груп, полей, кілець

54

1,5

5

3

Теорія чисел

54

1,5

4

4

Фізика

405

11

1,3,4

2

5

Інформаційні технології:

 

6

Комп’ютерні основи

108

3

2

7

Об’єктно–орієнтоване програмування

189

5

3

8

Алгоритмічні мови та програмування

216

6

1

2

9

Інженерна і комп’ютерна графіка

108

3

4

10

Дискретна математика

162

5

1

2

11

Теорія ймовірностей і математична статистика

162

5

3

4

12

Метрологія та вимірювання

108

3

5

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Теорія інформації і кодування

216

6

5

2

Теорія електричних і магнітних кіл

162

5

4

3

Сигнали та процеси в електроніці

189

5

5

4

Електроніка та мікросхемотехніка

108

3

3

5

Архітектура комп'ютерних систем

108

3

4

6

Інформаційні і комунікаційні системи та мережі

297

8,5

6

7

7

Системне програмування і операційні системи

216

6

6

5

8

Проектування систем безпеки ІКСМ

108

3

8

9

Системи технічного захисту інформації

108

3

6

10

Технології програмування:

 

 

Спеціалізовані мови програмування

135

4

7

 

Пакети прикладного програмування

108

3

2,3

11

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

108

3

6

12

Прикладна кріптологія

270

7,5

5

6

13

Безпека інформаційних і комунікаційних систем та мереж

243

7

8

7

14

Комплексні системи захисту інформації

108

3

8

15

Управління інформаційною безпекою

81

2

7

16

Безпека життєдіяльності та охорона праці

108

3

4

17

Фізичне виховання

378

10,5

2,6,7

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Організація баз даних та знань

162

4,5

6

2

Вступ до фаху

81

2

1

3

Основи інформаційної безпеки держави

54

1,5

2

4

Екологія

54

2

7

Дисципліни вільного вибору студента

1

Військова підготовка

1044

29

5-7

8

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Менеджмент

81

2

8

2

Математичне моделювання складних систем

189

5

7

3

Паралельні системи та обчислення

108

3

8

4

Захист інформації при управлінні складними системами

243

7

7

8

5

Оптоінформатика

72

2

5

6

Організаційне забезпечення захисту інформації

81

2,5

8

7

Економічна безпека

54

1,5

6

8

Виробнича практика

162

5

7

9

Переддипломна практика

216

12

8

CSD

Навчальні плани

Перелік навчальних дисциплін факультету комп’ютерних наук (упорядкований за напрямами, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання):
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, денна;
- напрям "Комп’ютерні науки", бакалавр, заочна;
- напрям "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", бакалавр, денна;
- напрям "Системна інженерія", бакалавр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, магістр, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, денна;
- спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології”, спеціаліст, заочна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, магістр, денна;
- спеціальність “Системи управління і автоматики”, спеціаліст, денна.


КБ - бакалавр - денна

КН - бакалавр - денна

КН - бакалавр - заочна

СІ - бакалавр - денна

ІУСТ - магістр - денна

ІУСТ - спеціаліст - денна

ІУСТ - спеціаліст - заочна

СУА - магістр - денна

СУА - спеціаліст - денна