Співробітники та студенти ФКН щиро вітають Лазурика В.Т. з призначенням на посаду декана!

6/05/2011
Співробітники та студенти факультету комп’ютерних наук щиро вітають Лазурика Валентина Тимофійовича з призначенням на посаду декана!

Бажаємо Вам, Валентине Тимофійовичу, міцного здоров’я на багато років, невичерпного оптимізму, творчої наснаги, подальших успіхів у суспільній та науковій діяльності.

Лазурик Валентин Тимофійович
Доктор фізико-математичних наук, професор

Народився Лазурик В.Т. 9 вересня 1947 р. в місті Харкові. Навчався на фізико-технічному факультеті Харківського державного університету ім. А.М. Горького (1965-1971 рр.). Відразу після закінчення університету почав працювати молодшим науковим співробітником, а з 1973 р. - старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ХДУ. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію "Динамічні ефекти при взаємодії пучків швидких частинок з твердим тілом" за спеціальністю "Теоретична і математична фізика". З 1987 р. - завідувач сектором теоретичних досліджень Лабораторії радіаційної фізики. У 1989 р. отримав диплом старшого наукового співробітника за спеціальністю "Теоретична і математична фізика" від ВАК СРСР. У 1992 р. захистив докторську дисертацію "Вторинне електронне випромінювання і його дозиметрія при проходженні фотонів через гетерогенні системи" за спеціальністю "Фізика ядра і елементарних частинок". З 2001р. і до цих пір - провідний науковий співробітник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. istanbul travesti

З 1995р. Лазурик В.Т. почав поєднувати наукову та викладацьку діяльність в якості професора за сумісництвом фізико-технічного факультету. З 2002 по 2005р. - професор за сумісництвом факультету комп'ютерних наук.

З 2001р. і дотепер – завідувач кафедри моделювання систем і технологій факультету комп’ютерних наук. eskişehir travesti

Член двох спецрад Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна із захисту докторських дисертацій, член редколегій 2 фахових видань, має понад 250 наукових публікацій, у тому числі 2 монографії, автор 4 патентів та понад 15 програмових продуктів. Науковий керівник 5 кандидатських дисертацій. eskişehir travesti

Напрямок наукової діяльності - побудова моделей фізичних явищ і розвиток комп'ютерних програм в області моделювання та управління процесами в області високих технологій.

Проф. Лазуриком В.Т. розроблено новий напрямок у світовій науці - радіаційна акустика. Розроблено унікальні методи комп'ютерного моделювання проходження іонізуючого випромінювання через просторово-неоднорідні об'єкти. Створені комп'ютерні програми для проведення наукових досліджень та оптимізації процесів опромінення в радіаційних технологіях.