Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт!

20/06/2010
17-19 червня 2010 пройшов захист дипломних робіт магістрів і спеціалістів зі спеціальності "Інформаційні управляючі системи і технології".Спеціальність "Інформаційні управляючі системи та технології". Група КС51 (магістри):

1. Бакуменко Людмила Олександрівна – «Порівняльний аналіз роботи з пам’яттю на С# та Delphi» – ст. викл. Лазурик В.М.
2. Волков Мирослав Олександрович – «Комп’ютерна система аналізу характеристик дорожньо-транспортної мережі» - д.ф.- м.н., проф.. Лазурик В.Т.
3. Діденко Євген Володимирович – «Організація багатопроцесорних обчислень з використанням мови програмування Pascal» - д.ф.-м.н., проф.. Лазурик В.Т.
4. Ірзаєв Рустам Робертович – «Система комп’ютерної обробки просторових розподілів дози гальмівного випромінювання у разі двох бічного опромінювання об’єктів» - к. ф.-м. н.,доц..  Рогов Ю. В.
5. Максименко Дар'я Геннадіївна – «Комп’ютерне моделювання просторової структури поля дози щодо радіаційної обробки об’єктів гальмівним випромінюванням» - к.ф.-м.н., доц.. Попов Г.Ф.
6. Малахова Марина Олегівна – «Програмне забезпечення для калібрування рентгенівської трубки» – ст. викл. Рева С.М.
7. Мірошніков Євген Олександрович – «Глобальна геометрія ефективності алгоритмів, які визначаються заданою машиною Тьюринга» – д.ф.-м.н., проф. Яновський В.В.
8. Семенов Олексій Петрович – «Розробка програми компіляції та трансляції інформаційно-управляючих файлів для світлодіодного дисплею» – ст. викл. Рева С.М.
9. Свириденко Марина Сергіївна – «Функціональне тестування Web-орієнтованих інформаційних систем» – ст. викл. Зінов’єв Д.В.
10. Сизов Владислав Валерійович – «Комп’ютерне моделювання транспортного потоку на регульованому перехресті» – к.ф.м.н., доцент Рогов Ю.В.
11. Сорочкін Олександр Сергійович – «Аналіз алгоритмічних моделей формування динамічних графічних зображень на світлодіодному дисплеї» - ст. викл. Рева С.М.
12. Табачна Євгенія Петрівна – «Розробка математичної моделі процесу інформаційного обміну в комп’ютерних мережах при мультипутевій передачі» - проф. Лосєв Ю.І.

Спеціальність "Інформаційні управляючі системи та технології". Група КС-52 (спеціалісти):
1. Бендас Вадим Миколайович - «Експериментальна гігієнічної оцінки впливу програмних продуктів на функціональний стан користувача» - ст.викл. Малихіна Т.В.
2. Букреєв Сергій Ігорович - «Апробація програмного продукту щодо взаємодії лазерного імпульсу з плазмою, розробка графічного інтерфейсу користувача» -ст.викл. Лазурик В.М.
3. Воронов Володимир Володимирович - «Порівняльний аналіз можливостей застосування графічних елементів С# та Delphi при створенні інтерфейсу користувача» - ст.викл. Лазурик В.М.
4. Громенко Олександр Миколайович - «Система комплексної оцінки web-ресурсів» - ст. викл. Малихіна Т.В.
5. Доценко Руслана Віталіївна - «Розробка програмного комплексу для тестування управляючих програм мікроконтролерів серії МК-51» - ст.викл. Рева С.М.
6. Жевага Михайло Сергійович - «Комплексна оцінка впливу комп’ютерних повчальних програм та тестів на психологічний та фізичний стан користувача» - ст. викл. Малихіна Т.В.
7. Кайдаш Дмитро Олегович – «Комп’ютерна система аналізу стохастичних флуктуацій у скалярних багатовимірних полях» - д.ф.- м.н., проф. Лазурик В.Т.
8. Калмикова Ксенія Олександрівна - «Розробка моделі предметної області й схеми бази даних на основі універсальної структури даних» - к.т.н. Дуравкін Є.В.
9. Ковальчук Олександр Олександрович - «Методи паралельних обчислень із використанням сучасних мов високого рівня» - ст..викл. Лазурик В.М.
10. Лугова Інна Валеріївна – «Аналіз та документування програмного продукту для тестування якості знань “TShell”» - к.б.н., доц., Васильєва Л.В.
11. Наумов Максим Миколайович - «Комп’ютерне моделювання і аналіз продуктивності паралельних обчислень з використанням технології GPGPU CUDА» - ст. викл. Рудичев Д.В.
12. Опанасенко Олексій Миколайович - «Розробка програмного забезпечення для оптимізації обліку відвідувань секцій» - ст. викл. Малихіна Т.В.
13. Подзолкова Анна Вікторівна - «Розробка програмних додатків для інформаційної системи, побудованої на основі універсальної структури даних» - к.т.н., Дуравкін Є.В.
14. Пономар Олексій Миколайович - «Пошукова оптимізація Інтернет - ресурсів підприємств для оптимального використання в пошукових системах,аналіз засобів та методів оптимізації» - доц. Міщенко В.І.
15. Пшеничникова Катерина Дмитрівна - «Віддалений доступ клієнтів до віртуальних ресурсів» - ст.викл. Зінов’єв Д.В.
16. Солодовнік Вадим Сергійович - «Аналіз детермінованих систем за одномірним набором даних» - проф., д.ф.-м.-н. Яновський В.В.
17. Черніков Олексій Олександрович - «Розробка інтерфейсу (GUI) вводу даних для OOPIC Pro»- ст.викл. Лазурик В.М.
18. Чикиш Ігор Олексійович – «Ефективність системи комп’ютерних методів виявлення та визначення характеристик піків у результатах наукових вимірів» - асп. Починок А.В.
19. Чонка Михайло Олександрович – «Аналіз невизначеності характеристик сплесків розрахованих методом апроксимації базової кривої» - асп. Починок А.В.