Отримано дозвіл на видачу деклараційного патенту на корисну модель

28/04/2010
Отримано дозвіл на видачу деклараційного патенту на корисну модель "Пристрій для складання чисел за модулем m модулярної системи числення". Винахідники: Сорока Л.С., Краснобаєв В.А. та інші.