Ліцензування напрямку підготовки фахівців

20/04/2010
Факультетом комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ведеться відповідна робота щодо ліцензування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр (8.091401 «Системи управління і автоматика») та Спеціаліст (7.091401 «Системи управління і автоматика») по напряму 050201 «Системна інженерія», у галузі знань 0502 «Автоматика та управління».

На факультеті комп’ютерних наук університету створені практично всі умови  для підготовки фахівців такого рівня як з боку науково-педагогічних кадрів, так і наявності відповідної матеріально-технічної бази.  За підготовку фахівців буде відповідати безпосередньо кафедра «Теоретичної та прикладної системотехніки», яка організована у 2005 році та укомплектована викладацьким складом згідно керівних документів.