Підготовлено до видання навчальний посібник «Мікропроцесорні пристрої»

23/04/2010
Підготовлено до видання навчальний посібник з грифом Мінвузу України: Сорока Л.С., Стервоедов Н.Г., Деревянко А.В. и др. «Мікропроцесорні пристрої». УДК 621.324. ББК 32.973-01.

У книзі викладаються загальні принципи роботи ЕОМ, питання організації, функціонування мікропроцесорів різних архітектур і їх програмування. Представлені мікропроцесори загального застосування, історія їх розвитку та основні прийоми програмування на мові асемблер. Розглянуто архітектури мікроконтролерів провідних виробників, особливості організації периферійних пристроїв, засоби відлагодження та проектування. Наводяться приклади використання та програмування мікропроцесорних засобів і мікроконтролерних систем.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямками підготовки фахівців вищої освіти: «Системна інженерія», «Комп'ютерні науки», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Навчальний посібник може бути корисним для аспірантів і наукових працівників, що працюють в області побудови інформаційно-управляючих і обчислювальних систем.