Перелік напрямків підготовки вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

6/03/2014

Істотно розширений перелік напрямків підготовки вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна та факультет комп’ютерних наук у 2014 році, приймає на навчання на умовах експерименту відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2014 року за № 65 «Щодо проведення у 2014/2015 навчальному році експерименту з підготовки фахівців з вищою освітою у галузі знань 0501 «Інформатика і обчислювальна техніка»» вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» на основі бакалавра таких напрямів підготовки:

– 6.040301 «Прикладна математика»,

– 6.040302 «Інформатика»,

– 6.040303 «Системний аналіз»,

– 6.050201 «Системна інженерія»,

– 6.050202 «Комп'ютерно-інтегровані технології»,

– 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»,

– 6.050702 «Електромеханіка»,

– 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»,

– 6.050802 «Електронні пристрої та системи»,

– 6.050803 «Акустотехніка»,

– 6.050901 «Радіотехніка»,

– 6.050902 «Радіоелектронні апарати»,

– 6.050903 «Телекомунікації»,

– 6.050904 «Мережі та системи поштового зв'язку».

Порядок вступу та подачі документів викладено в Правилах прийому до Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2014 році, що розміщені на сайті університету.