Перелік дисциплін за курсом_2021_КI

 

1 курс

 

Вступ до фаху (Шматков С. І.) / Силабус / 
Алгоритмізація та програмування (Севидов С.М., Олешко О.І.) 
Об’єктно-орієнтоване програмування (Поклонський Є.В., Олешко О.І.) 
Комп’ютерні основи, обробка інформації (Мороз О. Ю.) / Силабус / 
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов)
Історія України (кафедра Українознавства)
Вища математика (Макаров О.А., Ніколенко І.Г.)
Дискретна математика (кафедра Теоретичної та прикладної інформатики)
Фізика (Карась І.В.) 
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)

2 курс

Пакети прикладного програмування (Мороз О. Ю.) / Силабус /
Електротехніка та електроніка (Стєрвоєдов М.Г., Кобяков В.А., Мус Ю.С.)
Об’єктно-орієнтоване програмування (Поклонський Є.В., Олешко О.І.)
Іноземна мова (кафедра Іноземних мов)
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці                                (Васильєва Л.В.)
Вища математика (Ніколенко І.Г., Макаров О.А., Гетманець О.М.)
Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці                                  
Комп’ютерна графіка (Кропотов О.Ю.) 
Філософія (кафедра Філософії)
Основи комп’ютерної системотехніки (Стєрвоєдов М.Г.)
ІТ-бізнес (Куклін В.М./ Золотухіна О. В. )
Крос-платформне програмування (Споров О.Є.)
Теорія ймовірності  (Турбін П.В., Хруслов М.М., Бараннік В.В.)
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)
3 курс
Інструментальні засоби управління проектами (Булавін Д. О.) Силабус
Аналіз комп’ютерних систем (Шматков С. І.)
Іноземна мова фахом (кафедра Іноземних мов)
Системне програмне забезпечення (Стєрвоєдов М.Г.)
Мікропроцесори та їх застосування (Рева С.М.)
Комп’ютерні мережі (Артюх О.А.) / Силабус
Архітектура комп’ютерів (Стєрвоєдов М.Г.)
Теорія інформації та кодування (Бердніков А. Г.,Павлов А. М.) / Силабус 
Технології захисту інформації (Лисицька І.В.)
Чисельні методи (Угрюмов М.Л.) / Силабус
Психологія / Історія української культури 
Методи і технології комп’ютерної інженерії (Мірошник М.А.) / Силабус 
Організація баз даних та знань                                                                 (Лазурик В.М., Хруслов М.М., Дубинка А.М.)
Фізичне виховання (факультатив) (кафедра Фізвих)
Моделювання 3D об’єктів /факультатив (Герасименко В.В.)
Операційні системи (Горбань А.М., Споров О.Є.)
Програма виробничої практики

4 курс

Системи штучного інтелекту (Шматков С. І.) / Силабус
Адміністрування комп’ютерних систем (Булавін Д. О.) / Силабус
Архітектура комп’ютерів (Електроніки і управл.сист.)
Діагностика та тестування комп’ютерних систем (Мазорчук М.С.) / Силабус
Технології розподілених систем та паралельні обчислення                    (Толстолузька О. Г.) / Силабус
Основи експлуатації складних систем. Робототехнічні системи             (Котвицький А.Т.)
Математичне моделювання комп’ютерних систем (Бакуменко Н. С.) / Силабус
Технології проектування комп’ютерних систем (Бердніков А. Г., Павлов А.М.)
Оптичні обчислювальні інформаційні системи / Силабус (Доля Г. М.)
Комп’ютерні системи прийняття рішень (Угрюмов М. Л.) / Силабус
Моделювання 3D об’єктів /факультатив (Герасименко В.В.)
Комп’ютерні мережі ( Артюх О.А.)) / Силабус
Програма переддипломної практики
Кваліфікаційна робота бакалавра
Наскрізна програма практики
Програма виробничої практики

1 курс (магістерський рівень)

Теоретичні основи методології Big Data processing                                 (Угрюмов М. Л., Стрілець В. Є.)  / Силабус
Теорія розподілених інформаційних ресурсів / Силабус
Комп’ютерні інформаційні технології Data Stream Mining                         (Угрюмов М. Л., Стрілець В. Є.)
Глобальні проблеми сучасності (кафедра українознавства)
Кіберфізичні системи. Інтернет речей  (Стєрвоєдов М.Г.)
Управління проектами (Бердніков А.Г., Булавін Д.О.) / Силабус
Багатопроцесорні та розподілені обчислювальні системи            (Толстолузька О.Г.)/Силабус
Основи патентознавства (Артюх О. А.) / Силабус
Методологія та організація наукових досліджень                                      (Лазурик В.Т., Олейніков Р.В.)
Моніторинг та аудит інформаційно-управляючих систем                                   (Чуб О.І.) / Силабус
Чинники успішного працевлаштування за фахом (Васильєва Л.В.)
Математичні методи моделювання та оптимізації процесів                  (Стрілець В.Є.) / Силабус
Розробка та супровід проблемно — орієнтованих програмних систем (Ткачук М.В., Хруслов М.М.)
Моделювання 3D об’єктів /факультатив (Герасименко В.В.)
Нейрокомп’ютерінг (Шматков С.І., Стрілець В.Є)
Сучасні методи аналізу комп’ютерних систем (Шматков С.І., Стрілець В.Є)

2 курс (магістерський рівень)

Програма науково-дослідної практики 
Програма переддипломної практики 6 курсу
Кваліфікаційна робота магістра
 

 

Останні новини