123 — Комп’ютерна інженерія

 

Навчальні плани:

НП-КІбд
НП-КІмд
НП-КІбз

Перелік дисциплін за курсом:

РНП-КІд
РНП-КІз
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 курс (магістерський рівень)
2 курс (магістерський рівень)