Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

У всьому світі освіту розглядають як ключовий фактор стабільного розвитку держави. Досягнення певних стандартів якості вищої освіти має важливе значення у створенні єдиного Європейського освітнього простору і є провідною метою освітньої політики України.

Мету та механізми реалізації моніторингу якості освітньої діяльності в університеті відображено в основних документах закладу: Статуті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Програмі розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки; Положенні про організацію навчально-виховного процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна тощо.

Моніторинг освітньої діяльності включає такі напрями: моніторинг змісту освітньої діяльності; моніторинг ресурсів освітньої діяльності; моніторинг процесу освітньої діяльності; моніторинг результатів освітньої діяльності. Моніторинг передбачає як самооцінку навчального закладу, так і оцінку діяльності закладу студентами, випускниками, роботодавцями, а також міжнародними рейтинговими агенціями.

Назва заходу Терміни проведення Результати у 2020 році
Times Higher Education World University за проєктом Thomson Reuters березень 800+
U-Multirank початок жовтня Показники на рівні середні та вищі
Global Research University Profiles (GRUP) червень Не підраховувався
QS World University Ranking початок лютого 477 місце
QS EECA Region University Rankings початок жовтня 68 місце

Університет бере участь у міжнародних та національних рейтингах вищих навчальних закладів: «ТОП–200» Україна; U-Multirank; Томсон-Рейтерс; Global Research University Profiles (GRUP); QS World University Ranking.

Навчально-методичним центром у межах реалізації моніторингових процедур та організації заохочення науково-педагогічного та студентського складу університету щорічно проводиться низка заходів: студентський моніторинг якості навчального процесу, рейтинг кафедр, конкурс на кращу студентську групу, конкурс на краще науково-методичне забезпечення, виставка-конкурс навчальної літератури.

Переможці конкурсу на кращу студентську групу за підсумками 2019 року

Переможці конкурсу кафедр на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу у 2018 році

Переможці конкурсу на кращу студентську групу за підсумками 2018 року

 

ЗВІТ Моніторинг якості освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
ФАКУЛЬТЕТ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК

Положення про Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу

Контактна інформація

Навчальний центр менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу,
Директор
кандидат хімічних наук, доцент
Сергій Віталійович Єльцов

Тел.: 707-52-64
Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
Кiмната: 2-67
E-mail: qmonitoring@karazin.ua