Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Графік відкритих та контрольного відвідування занять у 2016-2017 н.р.

на факультеті комп’ютерних наук

дата

час

аудиторія

курс

викладач

дисципліна

контроль

13.09.17

1140

542

1

Владимирова М.В.

Програмування та алгоритмічні мови

Куклін В.М.

17.09.17

1140

526

1

Рассомахін С.Г.

Вступ до фаху

Васильєва Л.В

17.09.17

955

320

1

Шматков С.І

Вступ до фаху

Рассомахін С.Г.

13.09.17

800

535

1

Зінов’єв Д.В.

Обробка графічної та текстової інформації

Лазурик В.Т.

26.09.17

1140

541

2

Стєрвоєдов М.Г.

Комп’ютерна схемотехніка

Васильєва Л.В.

26.09.17

955

542

2

Владимирова М.В.

Обєктно-орієнтоване програмування

Куклін В.М.

17.10.17

1325

318

2

Булавін Д.О

Пакети прикладного програмування

Шматков С.І.

19.09.17

1140

542

2

Владимирова М.В.

Програмування та алгоритмічні мови

Куклін В.М.

03.10.17

1140

519

2

Кіндратенко А.М

Фізика

Куклін В.М.

19.10.17

800

542

3

Сілкін М.Ю.

Інженерна і комп’ютерна графіка

Куклін В.М.

08.10.17

800

519

3

Горбань А.М.

Системи програмування та операційні системи

Куклін В.М.

15.10.17

955

541

3

Рева С.М

Мікропроцесори та їх застосування

Стервоєдов М.Г.

04.10.17

1140

318

3

Лосєв Ю.І

Теорія інформації та кодування

Шматков С.І.

03.10.17

955

541

3

Подцикін М.С

Математична статистика в автоматизованих системах

Лазурик В.Т.

24.10.17

955

541

3

Міщенко В.О.

Основи проектування інформаційних систем

Лазурик В.Т.

23.10.17

955

542

3

Лазурик В.М

Організація баз знань та даних

Куклін В.М.

31.10.17

1140

320

3

Шматков І.С

Системний аналіз

Васильєва Л.В.

31.10.17

1140

552

3

Єсін В.І

Теорія управління

Рассомахін С.Г.

01.11.17

955

318

3

Андреєв Ф.М.

Метрологія та вимірювання

Стервоєдов М.Г.

15.11.17

1140

320

3

Бєрдніков А.Г

Теорія інформації

Шматков С.І.

02.11.17

1325

552

3

Кузнєцов О.О

Теорія груп, полей, кілець

Рассомахін С.Г.

21.11.17

800

320

3

Доля Г.М

Оптоінформатика

Шматков С.І.

16.11.17

955

519

3

Рудичев Д.В

Інтернет технології та розподілені обчислення

Лазурик В.Т.

23.11.17

800

318

3

Горбенко І.Д

Прикладна кріптологія

Рассомахін С.Г.

26.11.17

800

519

3

Горбань А.М

Операційні систем

Куклін В.М

03.12.17

1140

543

4

Куклін В.М.

Пошук рішень в IC

Васильєва Л.В.

04.12.17

1140

527

4

Горбань А.М.

Технологія програмування

Куклін В.М.

11.12.17

1325

542

4

Горбань А.М.

Системний аналіз та розробка ПЗ

Куклін В.М.
04.12.17

955

715

4

Лазурик В.М

Мови прикладного програмування

Куклін В.М.

05.12.17

1140

526

4

Лазурик В.Т

Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів

Васильєва Л.В.

17.12.17

1325

318

4

Булавін Д.О.

Системи управління складних комп’ютерних мереж

Шматков С.І.

13.12.17

955

542

4

Руккас К.М

Математичні методи дослідження операцій

Шматков С.І.

13.12.17

1140

519

4

Попов Г.Ф

Екологія

Лазурик В.Т.

13.12.17

800

317

4

Доля Г.М

Компоненти складних комп’ютерних мереж

Шматков С.І.

12.12.17

955

527

4

Яновський В.В.

Альтернативні методи обчислення

Куклін В.М.

05.12.17

800

523А

4

Попов Г.Ф

Ядерно-фізичні технології

Лазурик В.Т

11.12.17

955

318

4

Руккас К.М

Спеціальні мови програмування

Шматков С.І.

03.12.17

800

318

4

Замула О.А

Управління інформаційною безпекою

Рассомахін С.Г

03.12.17

1140

316

4

Громико І.О

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Стервоєдов М.Г.

11.12.17

800

536

4

Замула О.А

Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки

Рассомахін С.Г

13.12.17

955

526

4

Громико І.О

Комплексні системи захисту інформації

Лазурик В.Т.

12.12.17

955

318

4

Руккас К.М

Математичне моделювання складних систем

Лазурик В.Т.

14.12.17

1140

320

4

Кузнєцов О.О

Стеганографія

Васильєва Л.В

19.12.17

1325

317

4

Андрєєв Ф.М

Основи експлуатації складних систем

Стервоєдов М.Г

10.09.16

1140

519

5

Лазурик В.Т

Методологія та організація наукових досліджень

Васильєва Л.В.

18.09.17

955

545

5

Артюх О.А

Патентознавство і авторське право

Шматков С.І.

18.09.17

1140

526

5

Єсін В.І.

Захист інформації

Рассомахін С.Г.

19.09.17

800

542

5

Міщенко В.О.

Розробка великих програмних систем

Лазурик В.Т.

15.10.17

955

318

5

Бєлкін Є.В

Розробка інтелектуальних систем

Куклін В.М.

09.10.17

955

320

5

Бердніков А.Г

Ухвалення рішень при управлінні складними комп’ютеризованими системами

Шматков С.І.

01.11.17

1140

558

5

Бєлкін Є.В

Розробка нейронних мереж

Куклін В.М.

08.11.17

1515

519

5

Подцикін М.С.

Оптимальні статистичні розв’язки в задачах МК

Лазурик В.Т.

15.11.17

1140

318

5

Доля М.Г

Сучасні мережеві технології

Шматков С.І.

22.11.17

955

320

5

Толстолузька О.Г.

Засоби програмування для багатопроцесорних систем

Шматков С.І.

10.12.17

955

545

5

Булавін Д.О.

Моделювання комп’ютерних систем управління

Лазурик В.Т.

14.12.17

1325

316

5

Булавін Д.О.

Моделювання КСУ

Васильєва Л.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан ФКН В.Т. Лазурик

Розділи

Сторінки