Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Правила прийому

 

Центр довузівської освіти

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  

Перелік конкурсних предметів

 

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Комп‘ютерні науки та

інформаційні технології

Комп‘ютерна

інженерія

Кібербезпека

Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології

122

 

123

 

125

 

151

 

 

Встановлено 10 відсотків

1. Українська мова та література Базовий 100
2. Математика Базовий 110
3. Іноземна мова

( англійська, німецька, французська )

Або фізика

Базовий 100


Примітка: окремі категорії вступників, визначені Правилами прийому (п.
7), складають письмові вступні екзамени в Університеті; конкурсна сума балів для вступу на навчання визначається відповідно до пункту 6 Правил прийому

 

Перелік фахових вступних екзаменів,
форми їх проведення, які плануються у 2018 році для вступу на навчання до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

за освітньо-професійною програмамою магістр

Факультет Спеціальності Вступний екзамен
(за 5-бальною шкалою)
Комп‘ютерних наук 122 Комп‘ютерні науки та інформаційні технології  Фаховий екзамен за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (письмово)
Комп‘ютерних наук 125 Кібербезпека Фаховий екзамен  за спеціальністю: 125 «Кібербезпека» (письмово)
Комп‘ютерних наук 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології  Фаховий екзамен за спеціальністю

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


Примітка: конкурсна сума балів для вступу на навчання за освітньо–професійними програмами спеціаліст та магістр визначається відповідно до пункт
у 6 Правил прийому.

 

Розділи

Сторінки