Програма фахового вступного екзамену

за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології»

магістр

 

Програма  комплексного екзамену з математики та інформатики

за напрямком:

122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Комп’ютерні науки»

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

 

Програма  комплексного екзамену з математики та інформатики

за напрямком: 122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Комп’ютерні науки»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

бакалавр

Програма фахового екзамену

за спеціальністю:

125 «Кібербезпека»

магістр

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

для прийому молодшого спеціаліста

 

 

 

ПрограмаФахових випробувань для вступу до аспірантури

факультету комп’ютерних наукз галузі 12 Комп’ютерні науки

зі спеціальності:

125 Кібербезпека

Програма фахового екзамену

за спеціальністю

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

магістр

 

 

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

за спеціальністю

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавраза іншою спеціальністю

 

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

для прийому молодшого спеціаліста

за спеціальністю:

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Програма фахового екзамену

за спеціальністю

123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма

«Комп’ютерні системи та мережі»

магістр

 

 

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

за спеціальністю:

123 – Комп’ютерна інженерія

освітня програма:

Комп’ютерна інженерія

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавраза іншою спеціальністю

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

для прийому молодшого спеціалістаза напрямом

123 – Комп’ютерна інженерія