Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

 
 
Програма фахового вступного екзамену
за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки»
освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології» 
магістр
 Програма додаткового вступного екзамену
за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки »
освітня програма : «Інформаційні управляючі системи і технології»
для всупників на основі диплома за іншою спеціальністю.  
магістр
 Програма  комплексного екзамену з математики та інформатики
за напрямком: 122 «Комп’ютерні науки »
освітня програма: «Комп’ютерні науки »
які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра
за іншою спеціальністю
 
Програма  комплексного екзамену з математики та інформатики
за напрямком: 122 «Комп’ютерні науки »
освітня програма: «Комп’ютерні науки »
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста бакалавр
 
Програма фахового екзамену
за спеціальністю: 125 «Кібербезпека»
магістр
 
 
 
Програма додаткового фахового випробування
«Комплексний екзамен з інформаційних технологій»
 за спеціальністю 125 – Кібербезпека
(бакалавр)
Програма комплексного екзамену з математики та інформатики
для прийому молодшого спеціаліста
 
 
 
 
 
 Програма
Фахових випробувань для вступу до аспірантури
факультету комп’ютерних наук
з галузі
12 Комп’ютерні науки
зі спеціальності:
125 Кібербезпека

 

 
Програма фахового екзамену
за спеціальністю
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 
магістр

 

 
 
 
 
Програма комплексного екзамену
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
за спеціальністю
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 
магістр

 

 
Програма комплексного екзамену з математики та інформатики
для прийому молодшого спеціаліста
за напрямом 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Програма комплексного екзамену з математики та інформатики
для прийому молодшого спеціаліста
за напрямом 123 – Комп’ютерна інженерія

Сторінки