Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Програми вступних випробувань

 

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

  • Програма  комплексного екзамену з математики та інформатики

за напрямком: 122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Комп’ютерні науки»

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Інформаційні управляючі системи і технології» (магістр)

за спеціальністю: 122 «Комп’ютерні науки»

освітня програма: «Комп’ютерні науки» (доктор філософії)

 

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія

за спеціальністю: 123 – Комп’ютерна інженерія

освітня програма: Комп’ютерна інженерія

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

за спеціальністю: 123 Комп’ютерна інженерія

освітня програма: «Комп’ютерна інженерія» (магістр)

 

Спеціальність 125 – Кібербезпека

  • Програма комплексного екзамену з математики та інформатики

за напрямком: 125 Кібербезпека

освітня програма: «Кібербезпека»

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

за спеціальністю: 125 «Кібербезпека»

освітня програма: «Кібербезпека» (магістр)

за спеціальністю: 125 «Кібербезпека»

освітня програма: «Кібербезпека» (доктор філософії)

 

Спеціальність 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

за напрямком: 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

освітня програма: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

за спеціальністю 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

освітня програма: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (магістр)