Строки вступу на бакалавра у 2021 році

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня 2021 року до             30 вересня 2021 року з 01 липня 2021 року до               30 вересня 2021 року
Початок прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет 24 червня 2021 року 24 червня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для участі у вступних іспитах, що проводить Університет для вступників за державним замовленням – 06 липня 2021 року; для вступників за контрактом – 16 липня 2021 року для вступників за державним замовленням – 06 липня 2021 року; для вступників за контрактом – 02 серпня 2021 року
Строки проведення Університетом вступних іспитів для вступників за державним замовленням з 01 липня по        13 липня 2021 року; для вступників за контрактом – додаткова сесія з 17 липня по    23 липня 2021 року для вступників за державним замовленням з 01 липня по         13 липня 2021 року; для вступників за контрактом – додаткова сесія з 03 серпня по    09 серпня 2021 року
Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 14 липня 2021 року 14 липня 2021 року
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить Університет  16 липня 2021 року о 18:00 для вступників за державним замовленням – 16 липня 2021 року о 18:00; для вступників за контрактом – 02 серпня 2021 року
 Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, складених до 13 липня 2021 року 23 липня 2021 року о 18:00 для вступників за державним замовленням – 23 липня 2021 року о 18:00; для вступників за контрактом – 09 серпня 2021 року
 Строки проведення Університетом співбесід  17 липня – 19 липня 2021 року  17 липня – 19 липня 2021 року
 Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди Термін оприлюднення списку рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди  не пізніше 12:00                         20 липня 2021 року  не пізніше 12:00                           20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесіди до 10:00 23 липня 2021 року до 10:00 23 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 28 липня 2021 року; для вступників на умовах договору – 10 серпня 2021 року  із зазначенням рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 28 липня 2021 року; для вступників на умовах договору – 10 серпня 2021 року
Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання за державним замовленням – до 18:00 02 серпня 2021 року,за кошти фізичних та/або юридичних осіб –16 серпня 2021 року за державним замовленням – до 18:00 02 серпня 2021 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 16 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 23 липня 2021 року; за державним замовленням – 09 серпня 2021 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2021 року за результатами співбесіди – не пізніше 15:00 23 липня 2021 року; за державним замовленням – 09 серпня 2021 року; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 23 серпня 2021 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 19 серпня 2021 року не пізніше 19 серпня 2021 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

 

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат), і додаток до нього, 2 копії;
  • сертифікати ЗНО: українська мова; математика; історія України/географія/ іноземна мова /біологія/фізика/ хімія (за 2018/2019/2020/2021 рік), 2 копії;
  • паспорт громадянина України, 2 копії; витяг з державного демографічного реєстру (за наявності ID картки), 4 копії;
  • військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків), 2 копії;
  • довідка ДПА про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), 4 копії;
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3><4 см;
  • Флюорографія (2021рік); 2 конверти з поштовими марками.

Фото в електронному вигляді вислати на адресу  csd@karazin.ua

Ліцензійний обсяг 

 

Код та   найменування

Освітня програма

Ліцензійні обсяги

Терміни   навчання

 

Можливість вступу

денна заочна
1 122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки  

100

 

30

 

4 роки

      денне         заочне 
2 123

 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія  

50

 

10

 

4 роки

 денне       заочне  
3 125

Кібербезпека

Кібербезпека  

60

 

4 роки

 

денне

4 151

Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно -інте-гровані технології 30 4 роки денне

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Напрями підготовки
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік   конкурсних предметів

Статус   предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код Квота пільгових категорій
Комп‘ютерні науки 122 Встановлено

10 відсотків

1. Українська мова Базовий 110
Комп‘ютерна інженерія 123 2.Математика Профільний 110
Кібербезпека 125  3. Іноземна мова   (англійська
німецька
французька)
Історія України  Біологія      Фізика    Географія     Хімія
Базовий 110
Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології 151

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Код та найменування Освітня програма Фахове випробування (форма проведення) Денна форма Заочна форма
Курс вступу Термін навчання,   рік Курс вступу Термін навчання,   рік
1 122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки Комплексний екзамен з математики та інформатики (співбесіда) 2 3 2 3
2 123

 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія Комплексний екзамен з математики та інформатики   (співбесіда) 2 3 2 3
3 125

Кібербезпека

Кібербезпека Комплексний екзамен з математики та інформатики     (співбесіда) 2 3
4 151

Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології Комплексний екзамен з математики та інформатики   (співбесіда) 2 3

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим  або нормативним терміном:

Код та найменування Освітня програма Фахове випробування (форма проведення) Денна форма Заочна форма
Курс вступу Термін навчання,   рік Курс вступу Термін навчання,   рік
1 122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки Комплексний екзамен з математики та інформатики (співбесіда) 2 3 2 3
2 123

 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія Комплексний екзамен з математики та інформатики   (співбесіда) 2 3 2 3
3 125

Кібербезпека

Кібербезпека Комплексний екзамен з математики та інформатики     (співбесіда) 2 3
4 151

Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно -інтегровані технології Комплексний екзамен з математики та інформатики   (співбесіда) 2 3

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Студенти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем.

Програма підготовки

Опис програми

Студенти не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем. Вивчають основи проектування систем автоматизації, комп’ютерного управління, сучасні технології автоматизації і комп’ютерні технології, технічні засоби автоматизації, виробничі процеси та обладнання автоматизації, комп’ютерно-інтегровані технології, цифрові системи управління та обробки інформації, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації тощо.

Випускники можуть працювати на підприємствах, що займаються засобами автоматизації, мікропроцесорною й обчислювальною технікою, на посадах фахівця з механізації та автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, комп’ютерних систем, програмного забезпечення комп’ютерів, налагодження та випробування, організації експлуатації та ремонту.

Передумови для вступу

 

Комп’ютерна інженерія

Особливістю підготовки фахівців освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи).

Програма підготовки

Опис програми

Студенти отримають універсальні знання в таких областях, як проектування комп’ютерних  систем за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в різних галузях. Створення інтелектуальних комп’ютерних систем із використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом; створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем; використання комп’ютерних технологій у технічних і людино-машинних системах.

Рівень підготовки бакалавра передбачає гуманітарну, фундаментальну і початкову спеціальну підготовку. Особливістю підготовки є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектування та експлуатації таких систем.

Передумови для вступу

 

 

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки це фундаментальні наукові знання в поєднанні з вмінням використовувати їх для вирішення практичних задач у сучасних інформаційних технологіях.

Програма підготовки

Опис програми

В області комп’ютерних наук фундаментальні знання вивчаються в таких розділах: формалізація і алгоритмізація процесів збору, передачі та обробки інформації, архітектура комп’ютерів і операційні системи, розробка програмного забезпечення та мови програмування, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та інтелектуальна обробка потоків даних, взаємодія людини з комп’ютерними системами і робототехніка.

Випускники освітньої програми будуть вміти проектувати комп’ютеризовані системи збору та інтелектуальної обробки даних і оптимально реалізовувати ці системи з використанням сучасних мов програмування.

Освітня програма забезпечує високу конкурентоспроможність випускників за рахунок їх швидкої адаптації до нових інформаційних технологій.

Передумови для вступу

Кібербезпека

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних.

Програма підготовки

Опис програми

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації.

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. Дана професія є порівняно молодою й отримала широке розповсюдження у зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

Випускник повинен адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук. Також оцінювати за різноманітними інформаційними джерелами тенденції впливу змін соціально-економічних відносин на техніко-економічний стан свого підприємства та галузі інформаційної безпеки, використовуючи фундаментальні знання.

Передумови для вступу