Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Строки вступу на бакалавра у 2023 році

Вступна кампанія-2023: в МОНУ затвердили нові правила вступу до закладів вищої освіти у 2023 році посилання

Перелік документів для вступу

 

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (атестат), і додаток до нього;
  • Результат Національного мультіпредметного тесту або сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти з наведених предметів (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)(за 2020/2021 рік);
  • паспорт громадянина України, 2 копії; витяг з державного демографічного реєстру (за наявності ID картки);
  • військовий квиток або приписне посвідчення (для юнаків);
  • довідка ДПА про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3><4 см;

Фото в електронному вигляді вислати на адресу  csd@karazin.ua

 Ліцензійний обсяг посилання

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти посилання

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Студенти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем.

Опис програми

Студенти не лише працюють із сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням, а й застосовують їх для створення інформаційних та керуючих систем. Вивчають основи проектування систем автоматизації, комп’ютерного управління, сучасні технології автоматизації і комп’ютерні технології, технічні засоби автоматизації, виробничі процеси та обладнання автоматизації, комп’ютерно-інтегровані технології, цифрові системи управління та обробки інформації, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації тощо.

Випускники можуть працювати на підприємствах, що займаються засобами автоматизації, мікропроцесорною й обчислювальною технікою, на посадах фахівця з механізації та автоматизації виробничих процесів, автоматизованих систем управління виробництвом, комп’ютерних систем, програмного забезпечення комп’ютерів, налагодження та випробування, організації експлуатації та ремонту.

Передумови для вступу

 

Комп’ютерна інженерія

 

Особливістю підготовки фахівців освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи).

Опис програми

Студенти отримають універсальні знання в таких областях, як проектування комп’ютерних  систем за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в різних галузях. Створення інтелектуальних комп’ютерних систем із використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом; створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем; використання комп’ютерних технологій у технічних і людино-машинних системах.

Рівень підготовки бакалавра передбачає гуманітарну, фундаментальну і початкову спеціальну підготовку. Особливістю підготовки є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектування та експлуатації таких систем.

Передумови для вступу

Комп’ютерні науки

 

Комп’ютерні науки це фундаментальні наукові знання в поєднанні з вмінням використовувати їх для вирішення практичних задач у сучасних інформаційних технологіях.

Опис програми

В області комп’ютерних наук фундаментальні знання вивчаються в таких розділах: формалізація і алгоритмізація процесів збору, передачі та обробки інформації, архітектура комп’ютерів і операційні системи, розробка програмного забезпечення та мови програмування, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та інтелектуальна обробка потоків даних, взаємодія людини з комп’ютерними системами і робототехніка.

Випускники освітньої програми будуть вміти проектувати комп’ютеризовані системи збору та інтелектуальної обробки даних і оптимально реалізовувати ці системи з використанням сучасних мов програмування.

Освітня програма забезпечує високу конкурентоспроможність випускників за рахунок їх швидкої адаптації до нових інформаційних технологій.

Передумови для вступу

Кібербезпека

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних.

Опис програми

Кібербезпека — це процес застосування заходів безпеки з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Кібербезпека забезпечує захист ресурсів (інформація, комп’ютери, сервери, підприємства, приватні особи). Кібербезпека покликана захистити дані на етапі їх обміну та збереження. До таких заходів безпеки входять контроль доступу, навчання, аудит та оцінка ризиків, тестування, управління та безпека авторизації.

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку відомостей, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію. Дана професія є порівняно молодою й отримала широке розповсюдження у зв’язку із впровадженням комп’ютерних та мережевих технологій практично в усіх організаціях — від невеликих комерційних фірм до органів держбезпеки.

Випускник повинен адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук. Також оцінювати за різноманітними інформаційними джерелами тенденції впливу змін соціально-економічних відносин на техніко-економічний стан свого підприємства та галузі інформаційної безпеки, використовуючи фундаментальні знання.

Передумови для вступу