Етапи вступної кампанії

 

Порядок вступу до магістратури на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю 

Все що потрібно знати про вступні випробування для вступу до магістратури у 2021 році  

Графік проведення вступних іпитів в магістратуру у 2021 році  

Як обчислюватиметься конкурсний (рейтинговий) бал вступників до магістратури у 2021 році   ( сторінка 25)

Вартість навчання для громадян України 2021_2022 навчальному році
 

Програми вступних екзаменів  

 

Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня магістр Назва спеціалізації (освітньої програми)
122 Комп’ютерні науки  Інформаційні управляючі системи та технології
123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі
125 Кібербезпека  Безпека інформаційних і комунікаційних систем
151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Перелік документів

для вступу на 1 курс (магістр), 2021 рік

 

  • заяву про участь у конкурсному відборі (в електронній формі, крім випадків, зазначених у Правилах прийому);
  • для абітурієнтів закінчивших ХНУ_Медична довідка щодо проходження флюорографічного обстеження (за 2021 рік) (взяти в медпункті університету);
  • для зовнішніх абітурієнтів довідка про щеплення та флюорографічне обстеження (за 2021 рік);
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см.;
  • копії (оригінали) диплома про базову вищу освіту (бакалавр) та додатка до диплома про базову вищу освіту- 1 копія ;
  • копію (оригінал) екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови  та результати ЄВІ ( роздрукованого з кабінету вступника) (у визначених Правилами прийому випадках);
  • копія(оригінал) довідки про присвоєння ідентифікаційного номера-4 копії.;
  • паспорт (оригінал та копія 1-2 сторінок, прописки)-4 копії ;
  • Приписне посвідчення або військовий квиток (копія та оригінал) ;
  • Файли-2 шт.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра у 2021 році з терміном навчання 1,5 року

Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня магістр Назва спеціалізації (освітньої програми) Ліцензійний обсяг
Денна Заочна
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Інформаційні управляючі системи та технології 30 10
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 35  5
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Безпека інформаційних і комунікаційних систем 60  
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 25

Перелік фахових вступних екзаменів, форми їх проведення, які плануються у 2021 році для вступу на навчання  до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за освітньо-професійною програмою магістр

 

Шифр Галузі знань Шифр Назва спеціальності підготовки ступеня магістр Назва спеціалізації (освітньої програми) Вступний екзамен
(за 200-бальною шкалою)
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Інформаційні управляючі системи та технології Фаховий екзамен за спеціальністю:

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (письмово)

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі Фаховий екзамен  за спеціальністю:

123 «Комп’ютерна інженерія» (письмово)

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Безпека інформаційних і комунікаційних систем Фаховий екзамен  за спеціальністю:

125 «Кібербезпека» (письмово)

15 Автоматизація та приладо-будування 151 Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані системи управління та автоматика Фаховий екзамен за спеціальністю:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»