На факультеті успішно пройшли захисти кваліфікаційних робіт
 /  Архів / На факультеті успішно пройшли захисти кваліфікаційних робіт
На факультеті успішно пройшли захисти кваліфікаційних робіт

На факультеті успішно пройшли захисти кваліфікаційних робіт

З 14.06 по 17.06.2021 на нашому факультеті успішно захистили свої кваліфікаційні роботи освітнього рівня бакалавра 45 студентів денної та 3 студенти заочної форм навчання зі спеціальності 122 — комп’ютерні науки, під науковим керівництвом викладачів кафедр моделювання систем і технологій (МСіТ), штучного інтелекту та програмного забезпечення
(ШІ та ПЗ) та електроніки і управляючих систем (ЕіУС). Екзаменаційна комісія відзначила, що рівень підготовки більшості кваліфікаційних робіт, у порівнянні з минулими роками, значно підвищився і випускники всіх кафедр продемонстрували високу компетентність у галузі сучасних інформаційних технологій.
Як позитивний новий момент в організації процедури захисту кваліфікаційних робіт слід зазначити участь в ній зовнішніх стейкхолдерів: професора Т. Ройтера з Клагенфуртського університету (University of Klagenfurt, Austria) і професора В. Дубічинського з Варшавського університету (Uniwersytet Warszawski, Poland), що відповідає рекомендаціям Національного агентства з якості вищої освіти. Ці відомі фахівці, у рамках діючого на кафедрі МСіТ угоди про міжнародну співпрацю, були консультантами і рецензентами кваліфікаційних робіт студентів Бач Вьет Іен та Віталія Філатова (науковий керівник доцент кафедри МСіТ Р.О. Гамзаєв), які були присвячені розробці і реалізації унікального Web-базованого інтерактивного словника, що забезпечує функцію лексичних паралелей в українській і німецькій мовах.
Ще раз поздоровляємо нових бакалаврів та бажаємо їм усього найкращого у майбутньому!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*