Академічна відпустка за станом здоров’я 

Відпустка по догляду за дитиною 

Відрахування за власним бажанням 

Внесення змін до індивідуального навчального плану 

Довідка про працевлаштування 

Допуск до складання Державного іспиту та захисту дипломної роботи 

Доручення на стипендію

Достроковий захист дипломної роботи 

Зарахування до ХНУ імені В.Н.Каразіна

Зарахування на 5 курс 

Зміна прізвища

Переведення до іншого вузу 

Переведення до ХНУ імені В.Н.Каразіна

Переведення з контрактної форми навчання на бюджетну 

Переведення на заочну форму навчання 

Переведення на іншу спеціальність 

Переведення на інший факультет 

Перенесення захисту дипломної роботи 

Повернення з академічної відпустки 

Повторний курс навчання 

Подовження терміну складання сесії 

Поновлення у складі студентів 

Розподілення на кафедру