Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки

Кафедра створена у 2005 р. і входить до складуфакультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, профессор, Академік АНПРЕ

Шматков Сергій Ігорович

Кафедра є впускаючою за спеціальностю – 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» та – 123 «Комп’ютерна інженерія».

Напрями діяльності: підготовка фахівців і проведення наукових досліджень в області комп’ютеризованого управління скданими розподіленими інформаційними системами (телекомунікаційні системи та розподілені комп’ютерні мережі). Вивчаються апаратурні та програмні засоби. Особлива увага приділяється вивченню та використанню сучасних методів системного аналізу: математичне моделювання, методи штучного інтелекту, нейронні мережі, генетичні алгоритми.

Є аспірантура і докторантура за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.

Термін навчання бакалавра 4 роки

Термін навчання магістра  1,5 роки

Спеціальність «автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» – базова спеціальність в області інтелектуальних систем управління, яка дає міцні й універсальні знання в таких областях:

– проектування систем управління різними об'єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

– розробка архітектури комп'ютерних систем і використання комп'ютера в області управління будь-якими об'єктами в реальному часі;

– створення інтелектуальних систем і принципи систем на основі застосування штучного інтелекту;

– створення програмного забезпечення комп'ютерних інтелектуальних систем управління.

Спеціальність  «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення  фундаментальних  і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення завдань в галузях:

 • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, баз даних, проектування та розробки програмного забезпечення;
 • створення, супровіду та експлуатації системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних,  комп’ютерних систем і мереж;

створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів,  проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем. 

Фундаментальна підготовка студентів ведеться кваліфікованими викладачами (докторами і кандидатами наук) факультету комп'ютерних наук, механіко-математичного, фізико-технічного та інших факультетів університету, а також провідними фахівцями інших науково-виробничих організацій і ВУЗів Харкова.

Спеціальна підготовка здійснюється на кафедрі теоретичної та прикладної системотехніки.

Особливістю підготовки є розгляд як об'єкту управління розподілених інформаційних систем (складні комп'ютерні мережі і телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню телекомунікації та методам управління такими системами.

В рамках програми міжнародної співпраці студенти мають можливість отримати диплом магістра міжнародного зразка в університеті Linnaeus, Швеція.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, профессор, академік АНПРЕ

Шматков Сергій Ігорович

Напрями наукових досліджень: методи управління, організація інформаційних процесів і моделювання складних адаптивних розподілених систем, системний аналіз.
E-mail: tps@karazin.ua

Професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, академік АНПРЕ і академії зв'язку


Лосев Юрій Іванович


Напрями наукових досліджень: теорія і практика управління складними комп'ютерними мережами.

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, академік АНПРЕ

Доля Григорій Миколайович

Напрями наукових досліджень: теорія і практика побудови оптичних інформаційних систем.


Професор кафедридоктор технічних наук, снс

Толстолузькая Олена Геннадіївна

Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Булавін Дмитро Олексійович

Напрями наукових досліджень:теорія ухвалення рішень, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Бердников Анатолій Георгійович

Напрями наукових досліджень:застосування методів теорії ухвалення рішень при управлінні складними телекомунікаційними системами.

Ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

Мороз Ольга Юріївна

Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.                                  

Навчальні дисципліни, програми

 1. Вступ до фаху
 2. Засоби програмування для багатопроцесорних систем
 3. Комп’ютерні мережі
 4. Комп’ютерні основи
 5. Моделювання комп’ютерних систем управління
 6. Обробка графічної та текстової інформації
 7. Оптоінформатика
 8. Основи теорії передачі інформації
 9. Пакети прикладного програмування
 10. Паралельне програмування з Open MP
 11. Паралельні системи та обчислення
 12. Проектування комп’ютерних систем управління
 13. Системи управління складними комп’ютерними мережами
 14. Системи штучного інтелекту
 15. Системний аналіз
 16. Сучасні мережеві технології
 17. Теорія інформації
 18. Управління проектом
 19. Ухвалення рішень при управлінні СКС

Для забезпечення практичної підготовки студентів і проведення наукових досліджень на кафедрі створена навчальна лабораторія «Системотехніки», обладнана сучасними комп'ютерами і мережевою апаратурою фірми CISCO.

Співробітники лабораторії «Системотехніки»

Артюх Олексій Анатолійович

Завідувач лабораторією


Артюх Катерина Юріївна

Старший лаборант


Публікації кафедри

1. Лосев Ю.І. Компютерні мережі /Ю. І. Лосев, К.М. Руккас,С. І. Шматков:навчальний посібник. – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 245 с.

2. Булавін Д.О. Пакети прикладного програмування / Д.О. Булавін, С. І. Шматков, О.Ю. Мороз: навчально-методичний посібник.–Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 51с.

3.Лосев Ю. И. Методы и модели обмена информацией в распределенных адаптивных вычислительных сетях с временной параметризацией параллельных процессов / Ю. И. Лосев, С. И. Шматков, К. М. Руккас:монография. – Х.:ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. – 204 с.

4.Поляков А. Г. Синтез и анализ параллельных процессов в адаптивных времяпараметризованных вычислительных системах / А. Г. Поляков, С. И. Шматков, Е. Г. Толстолужская, Д. А. Толстолужский:монография. – Х.:ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 670 с.

5.Лосев Ю. І. Основи теорії інформації / Ю. І. Лосев, С. І. Шматков:навчальний посібник. – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 126 с.

6.Добринін С. В. Обробка графічної та текстової інформації / С. В. Добринін: навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразина, 2009. – 229 с./span>

7.Добринін С. В. Комп’ютерні основи / С. В. Добринін: навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразина, 2008. – 234 с.


Department of Theoretical and Applied Systems Engineering

The head of the department is Sergey Igorevich Shmatkov, doctor of technical sciences, associate professor.

Department of theoretical and applied system engineering was founded in 2005 and now is a part of the School of Computer Science in the Institute of High Technology of Karazin Kharkov National University. The main area of work in training high-qualified specialists for design, development and technical maintenance of complicated radioelectronics systems and computerized telecommunication complex systems.

Characteristics of scientific and laboratory facilities:

The main material and technological facilities of theoretical and applied systems engineering is a scientific laboratory complex which is located on its territory. It includes:
 • active stationary automated complex of radar station of detecting and tracking space objects like “Dnepr”;
 • a universal administration point fitted with complex of information monitoring facilities which are administrated by a computer;
 • specialized classes for solving tasks in construction and technical maintenance methods of space objects detecting.
 • a computer class fitted with PCs local connected with area network.

Characteristics of educational and methodological basis

The department runs active work in implementation of the up-to-date techniques in teaching, progressive technical ways of education based on complicated mathematical models and programs use in the educational process. The educational and methodological for training specialists for complicated automated systems which is developed by professor and lecturer staff of department includes 9 monographs, 12 textbooks for higher educational establishments, reference books of special questions for scientific workers and engineers, several dozens of tutorials and lectures outlines, a big fund of different educational and methodological materials, mathematical computer models.

Course of Studying

The department provides education of high-qualified specialists in the sphere of development, management and maintenance of complicated computerized management systems in special subjects:
 • computer systems of complicated radioelectronic complexes management;
 • computer systems of complicated telecommunication systems management.

The professor and lecturer staff characteristics

The professor and lecturer staff which provides a profile training includes 3 doctors and 5 candidates of technology; 4 lecturers have the academic degree of professor, one has the degree Honoured worker of science and technology of Ukraine, and one has the degree of Honoured inventor of Ukraine. The lecturers with scientific degrees have their degrees in the sphere of scientific and technical problems in the department’s profile and have great experience in teaching, maintenance and application of complex radioelectronic and telecommunication systems.

School Stuff

Losev Yuriy -
Ph.D., Professor, Honoured Scientist of Ukraine, member of the International Academy of Sciences and the Academy of Applied Radioelectronics connection. A renowned scholar in the field of automated control systems, telecommunication systems theory, the founder and leader of the scientific school, teaching experience - is more than 40 years. Prepared by a doctor and 39 candidates of technical sciences, the author and co-author of more than 200 educational and scientific works, among which 4 of the textbook, 4 books, 1 guide for scientists and engineers, 12 manuals, 75 inventor's certificates.

Dolya Grigory -
doctor of technical sciences, professor, member of the International Academy of Applied Electronics. A specialist in the field of optoelectronic technology, using it in computer technology.
The founder of scientific school.
Graduated: 7 candidates of technical sciences.
Author and coauthor of more than 80 scientific and methodical works, 77 scientific articles and 37 inventions.

Shmatkov Sergii Igorovich -
Doctor of technical sciences, assistant professor, teaching experience - about 20 years. Expert in systems analysis and modeling of complex systems. Actively working on a doctoral thesis. By 2 candidates of technical sciences, the author and coauthor of more than 50 educational and scientific works, including 2 textbooks, 4 manuals, certificate of authorship. The last 8 years before being appointed head of the department held the post of chief of one of the profile chairs Kharkov Military University. Department of Theoretical and Applied Systems Engineering has its origin from the specialized departments of the Military Engineering Academy of electronic defense and its successor - the Kharkov Military University.
-Bulavin Dmitriy -

Subjects of special training:

A special feature of training is a specific set of special subjects based on the selected student specialization. The main special courses are:
 • Computerized systems of control for complex radio-electronic and telecommunication sector;
 • Basis of the information processing and transmission theory;
 • Basis of designing control systems for complex radio-electronic and telecommunication systems.