Історія кафедри електроніки і управляючих систем

Група ядерної електроніки


Історія кафедри електроніки почалась з групи ядерної електроніки, яка сформувалася на кафедрі експериментальної ядерної фізики ХНУ в 1974-1975 роках. На фотографії – один із перших, в результаті регулярних, семінарів колективу. Зліва на право: М. К. Мухачев, М. Г. Стєрвоєдов, А. С. Азаров, В. Ф. Боржковский та В. Г. Власов. Знімок зроблено талановитим фізиком та електронником А. І. Фроловим.


Настройка спектрометра на базе CdTl детектора для министерства обороны Украины

Группа ядерной электроники

Початок інтенсивних експериментальних робіт з фото-і та електророзщепленню ядер, які розгорталися в Харкові на лінійних прискорювачах електронів, а також розробка якісних напівпровідникових детекторів ядерних випромінювань високого дозволу, зажадало створення адекватних електронних засобів для багатоканальних і багатопараметричних ядерно-фізичних вимірювань. За пропозицією академіка АН УРСР Вальтера А.К. і, пізніше, при повній підтримці завідувача кафедрою Залюбовського І.І. було організований науково-дослідний колектив, який окрім досліджень структури ядер, активно зайнявся розробкою модулів ядерної електроніки.

Очолив колектив кандидат фіз. - Мат. наук, доцент В.Ф. Боржковський. За короткий час групою були створені спектрометричні лінійки електронних приладів, а також блоки швидкої електроніки для часових вимірів, які не поступалися кращим світовим зразкам.


Коли стало ясно, що потреби в електрониках, що спеціалізуються на розробці електронних методів і схем забезпечення ядерно-фізичного експерименту, на багато разів випереджають пропозицію, на засіданні КЕЯФ було прийнято рішення про відкриття спеціалізації «Ядерна електроніка», введення нового однойменного навчального курсу та про організацію профільної навчальної лабораторії. Декільком кращим студентам - випускникам були запропоновані теми дипломних проектів, пов'язаних зі створенням електронних методик і схем для нових цікавих експериментів.

Перші комп’ютерщики


Перший комп’ютерний клас і навчальна аудиторія

Робота з віртуальними приборами комп’ютерної електроніки

Група ядерної електроніки та перші комп’ютерщики

Навчальна лабораторія ядерної і комп’ютерної електроніки.


Розробка макетів лабораторних робіт для вивчення функціональних вузлів ядерної електроніки магістрально-модульного типу. Зліва - А.І. Фролов

Лабораторні заняття з ядерної електроніці, а в даний час і з комп'ютерної електроніки проводяться фронтальним методом

Група ядерної електроніки та перші комп’ютерщики

Навчальні лабораторні макети

Унікальні розробки 80 і 90 - х років не втратили актуальності як класичні системи ядерної електроніки в наш час


Сучасні макети лабораторних робіт з електроніки на базі мікроконтролерів і програмованих інтегральних мікросхемах відповідають світовим стандартам

Одним з напрямків робіт групи ядерної електроніки було космічне приладобудування. Система мікрометеорного контролю, створена для космічної станції «Мир» увійшла в штатний комплект поставки і 12 років відпрацювала на орбіті.


Роботи по створенню по створенню апаратури проводились за прямою Постановою ЦК КПРС та уряду СССР


Отримано кілька авторських свідоцтв СРСР і, в даний час, патент Україні


Квадрупольний радіочастотний мас-спектрометр, розроблений для дослідження власної зовнішньої атмосфери багаторазової космічної системи «Буран-Енергія» і експериментів на орбіті.

В наш час викристовуються для контролю технологічних процесів синтезу наноструктур

Роботи по створенню по створенню апаратури проводились за прямою Постановою ЦК КПРС та уряду СССР


Система мікрометеорного контролю, також увійшла в штатний комплект системи життєзабезпечення космічної системи «МКС» і працює на орбіті, передаючи дані про мікрометеоритні умови на наземні пункти спостереження за допомогою вбудованої телеметрії.

Робота приладів і систем в умовах космічного вакууму вимагала створення унікальних сверхвисоковакуумних стендів «Гілка» та «Донець» для наземних випробувань і відпрацювання штатних і позаштатних режимів функціонування апаратури.

Розробки захищені авторськими свідоцтвами СРСР і, в даний час, отримали патент України. Унікальні експерименти, проведені на установках лягли в основу 5 кандидатських дисертацій

Надвисоковакумний стенд «Донец»

Стенди в цілому та їх елементи у виді окремих закінчених приладів в наш час використовуються в багатьох фізичних і технологічних експериментах.

Надвисоковакумний стенд «Вєтка»


Кварцовий вимірювач товщини напилених на ППД металевих електродах
Одним з перспективних напрямків діяльності групи, а надалі і КЕУС, стала розробка інформаційно-вимірювальних систем, приладів і елементів електронних пристроїв для синтезу і дослідження нанорозмірних об'єктів.


Традиційним напрямком діяльності являється розробка інформаційно-управляючих і діагностичних систем для прискорювачів заряджених частинок.
Розробка датчиків, приладів та програмного забезпечення для вимірювання параметрів пучків заряджених частинок.

Одним з традиційних напрямків діяльності являється розробка приладів ядерної електроніки.Постійно проводиться розробка приладів радіаційно-екологічного моніторингу.

В рамках наукової кооперації майже всі викладачі і співробітники беруть участь у міжнародних грантах, конференціях і відвідують за запрошеннями провідні світові наукові центри

Фінляндія

Германія

Польща

Корея


Японія

На базі групи ядерної електроніки створено кафедру електроніки та управляючих систем факультету комп’ютерних наук.


Музей розробок кафедри електроніки і управляючих систем


CSD

Кафедра електроніки і управляючих систем

Настройка СdTl-спектрометра для Запорожской атомной станции.

Завідувач кафедри - Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент.

Кафедра електроніки і управляючих систем, починаючи з другого курсу, забезпечує викладання таких загальних дисциплін, як:
 • «Схемотехніка ЕОМ»;
 • «ЕОМ і мікропроцесорні системи»;
 • «Методи та засоби контрольно-вимірювальної техніки».
Також кафедра здійснює спеціалізовану підготовку студентів, починаючи з 3-го курсу, відповідно до напрямів своєї наукової роботи.

Основні напрями наукових досліджень - інформаційно-вимірювальні управляючі системи. Значна кількість наукових дисциплін і спеціалізація частини студентів забезпечується також кафедрою математичного моделювання та забезпечення ЕОМ механіко-математичного факультету.

Основні спецкурси

 • основи електроніки;
 • схемотехніка ЕОМ;
 • методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій;
 • основи проектування систем автоматичного управління.

Iсторiя кафедри електроніки і управляючих систем(завантажити в .pdf

Презентація кафедри

Структура кафедри

 • навчальна лабораторія електротехніки, електроніки та схемотехніки ЕОМ;
 • навчальна лабораторія мікропроцесорних систем, методів і способів комп'ютерних інформаційних технологій;
 • навчальна лабораторія комп'ютерного моделювання електронних систем;
 • лабораторія медичного приладобудування та моделювання біомедичних процесів;
 • навчально-наукова лабораторія перспективних розробок;
 • лабораторія сучасних технологій автоматизації;
 • лабораторія інтелектуальних електронних систем;
 • лабораторія джерел живлення;
 • студентська навчально-наукова лабораторія інформаційних технологій;
 • група методичних розробок;
 • група мережевого адміністрування.

Співробітники кафедри

Стєрвоєдов Микола Григорович -
кандидат технічних наук, доцент.

E-mail: keus@karazin.ua
Андрєєв Фелікс Михайлович -
доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник СРСР, дійсний член Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки, лауреат премії Держкомітету народної освіти СРСР ІІІ ступеня, педагогічний стаж - понад 40 років. Відомий вчений у галузі теорії і техніки отримання та обробки радіолокаційної інформації, засновник і керівник наукової школи.
Підготував одного доктора і 20 кандидатів технічних наук, автор і співавтор більш ніж 200 педагогічних і наукових робіт, серед яких 3 підручники, 13 навчальних посібників, 65 авторських свідоцтв на винаходи.
Малихіна Тетяна Василівна -
старший викладач. Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання процесів взаємодії випромінювання з речовиною, чисельні методи, об’єктно-орієнтоване програмування.

Кабалянц Петро Степанович
Доцент, кандидат технічних наук, сумісник

Кропотов Олександр Юрійович - доцент, кандидат фіз-мат наук, сумісникРева Сергій Миколайович - старший викладач, сумісник
Осипчук Андрій Володимирович - асистент, інженер 1 категорії, старший лаборант

Рало Олександр Миколайович - старший викладач


Хруслов Максим Михайлович

Аспіранти

Кувакіна Олександра Євгенівна - інженер 1 категорії

Свистунова Олена Василівна


Навчально- допоміжний персонал

Бабій Іван Федорович - провідний інженер


Благіня Наталя Володимирівна - Науковий секретар кафедри, старший лаборант


Єрмоленко Анатолій Васильович - Завідуючий лабораторієюКалмикова Ксенія Олексіївна - Інженер 1 категорії
Мітаєв Андрій Юрійович - Провідний інженер


Тристан Ольга Іванівна - Старший лаборант
Навчальні дисципліни, програми
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
Основи комп'ютерної схемотехніки
Системи автоматичного контролю і управління
Чисельні методи
Основи інформатики (на юридичному факультеті)
Електроніка (на фізико-технічному факультеті)
Програмування та алгоритмічні мови (на фізико-технічному факультеті)

Видання кафедри

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системи автоматичного контролю і управління». Програмування мікроконтролерів серії МК51. Завантажити (1,7Мб).

Сайт кафедри: http://www-htuni.univer.kharkov.ua/fkn/cs/kaf/razrabotka.htmDepartment of Electronics and Control Systems

Head – M. G. Stervoedov, Ph.D., associate professor.

Department of Electronics and Control Systems, starting from its second year, provides the teaching of general subjects such as:
 • "Computers circuitry ";
 • "Computers and microprocessor systems”;
 • "Methods and means of measuring and control technology."

Also, the Department provides specialized training for students, beginning with the third course, in accordance with the directions of its scientific work.

The main directions of scientific research are information and measuring control systems. A significant number of scientific disciplines and specialization of the students is also provided to the department of mathematical modeling and computer software of the School of Mechanics and Mathematics.

Main courses

 • Electronics basic;
 • Circuitry of a computer;
 • Methods and means of computer information technology;
 • Fundamentals of automatic control systems.

The structure of the department

 • Educational laboratory of electrical engineering, electronics and computer circuitry;
 • Training laboratory of microprocessor systems, methods and computer information technology;
 • Training laboratory of electronic systems modeling;
 • Laboratory of Medical Instrumentation and biomedical processes modeling;
 • Teaching and researching laboratory of promising developments;
 • Laboratory of modern automation technology;
 • Laboratory of intelligent electronic systems;
 • Power supplies laboratory;
 • Student teaching and researching laboratory of information technology;
 • Methodical materials group;
 • Group of network administration.

Site: http://www-htuni.univer.kharkov.ua/fkn/cs/kaf/razrabotka.htm
Iсторiя кафедри електроніки і управляючих систем

Презентация кафедры