Структура факультету комп'ютерних наукНа факультеті працюють 5 кафедр.

Кафедра електроніки та управляючих систем
Зав. кафедрою - Стєрвоєдов Микола Григорович, кандидат технічних наук, доцент. Основні напрямки роботи: інформаційно-вимірювальні управляючі системи, схемотехніка ЕОМ, ЕОМ і мікропроцесорні системи, методи і засоби контрольно-вимірювальної техніки. Детально...

Кафедра моделювання систем і технологій

Зав. кафедрою - Лазурік Валентин Тимофійович, доктор фізико-математичних наук, професор. Кафедра, починаючи з третього курсу, забезпечує викладання таких загальних дисциплін, як: «Комп'ютерні мережі». Основні напрямки наукових досліджень: комп'ютерні мережі, комп'ютерне моделювання динамічних систем, розробка і розвиток методів моделювання систем і технологій. Детально...

Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки

Зав. кафедрою - Шматков Сергій Ігорович, доктор технічних наук, профессор. Напрямок роботи: підготовка висококваліфікованих фахівців з розробки, управління та експлуатації складних комп'ютеризованих систем управління. Детально...

Кафедра штучного інтелекту та програмного забезпечення
Зав. кафедрою - Куклін Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор. Кафедра забезпечує підготовку студентів в галузі освоєння і розробки математичних та логічних методів опису програм, алгоритмів і моделей з елементами сучасних інформаційних технологій і систем штучного інтелекту для вирішення завдань в наукомістких предметних областях. Співробітники кафедри читають лекції та проводять лабораторні роботи зі студентами з восьми курсів програмного і апаратного забезпечення. Інформаційні технології та штучний інтелект представлені шістьма курсами з відпрацюванням практичних навичок. Детально...

Кафедра безпеки інформаційних систем і технологій
Зав. кафедрою - Рассомахін Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, доцент. Напрямок роботи: підготовка фахівців і проведення наукових досліджень в області комплексного захисту складних інформаційних і комунікаційних систем. Детально...

Зведений рейтинг викладачів: Завантажити


Structure of the School of Computer ScienceThere are five departments working at the School.


Department of Electronics and Control Systems
Head – M. G. Stervoedov, Ph.D., associate professor. Department provides the teaching of general subjects such as: "Computers circuitry", "Computers and microprocessor systems”, "Methods and means of measuring and control technology." Details...

Department of Systems and Technologies Modeling
Head - V. T. Lazurik, Professor, Doctor of Science. Main educational and scientific activities are: development of new methods and algorithms; software and computer systems for the current problems connected with high-technology industries in microelectronics, medicine, chemistry and biology, production of new materials, processes disinfecting food processing development, creation, testing, verification and more. Details...

Department of Theoretical and Applied Systems Engineering
Head - S.I. Shmatkov, Ph.D., associate professor. The main purpose of the department is qualified specialists for the design, development and maintenance of control systems for complex radio-electronic and computerized telecommunications systems preparing. Details...

Department of Artificial Intelligence and Software

Head - V.M. Kuklin, Professor, Doctor of Science. The department gives lectures and conducts laboratory work with eight courses of software and hardware exploration and six courses on artificial intelligence and information technology. Details...

Department of Information Systems and Technologies Security

Head - S.G. Rassomahin, assoc.prof., Doctor of Science. Department provides the teaching and research in the field of complex integrated security information and communication systems. Particular attention is paid to models and methods of providing basic service security. Details...