Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

 

Професорсько-викладацький склад

 

Шматков Сергій Ігорович
Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, профессор, академік АНПРЕ
Напрями наукових досліджень: методи управління, організація інформаційних процесів і моделювання складних адаптивних розподілених систем, системний аналіз.
E-mail: tps@karazin.ua                   s.shmatkov@karazin.ua
Scopus Author ID:57203141869
 

Толстолузька Олена Геннадіївна
Професор кафедри, доктор технічних наук, снс
Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.
E-mail: elena.tolstoluzka@karazin.ua
ORCID0000-0003-1241-7906

 

Доля Григорій Миколайович
Професор кафедри, доктор технічних наук
Напрями наукових досліджень: Моделювання процесів в оптичних інформаційних системах
E-mail: gdolya@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-2430-0716
Scopus Author ID: 8590318100

 

 

 

 

Мірошник Марина Анатоліївна
Професор кафедри, доктор технічних наук
Напрями наукових досліджень: Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні системи та компоненти, автоматизоване проектування спеціалізованих комп’ютерних систем, розподілені системи, хмарні технології
E-mail: m.miroshnyk@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-2231-2529
Scopus Author ID: 57202439742
ResearchGate : Maryna Miroshnyk
Publons: AAC-9849-2022
Google Scholar
 

Булавін Дмитро Олексійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: теорія ухвалення рішень, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми
E-mail: d.bulavin@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Бакуменко Ніна Станіславівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: Інтелектуальний аналіз даних, методи машинного навчання в медико-біологічних системах
E-mail: n.bakumenko@karazin.ua
ORCID: 0000-0003-3496-7167
Scopus Author ID:

 

 

 

 

Стрілець Вікторія Євгенівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: Математичні моделі і методи діагностування складних систем; системи штучного інтелекту; методи машинного навчання.
E-mail: viktoria.strilets@karazin.ua
ORCID0000-0002-2475-1496
Scopus Author ID: 57208899640

Бикова Тетяна Володимирівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: Проектування, побудова, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання
E-mail: bykova.tanya.v@gmail.com
 

Лабенко Дмитро Петрович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: Автоматизація транспортних перевезень
E-mail: d.labenko@karazin.ua
ORCID0000-0002-5088-4161

Чуб Ольга Ігорівна
Доцент кафедри, кандидат економічних наук
Напрями наукових досліджень: математичне та комп’ютерне моделювання складних систем, логістичне управління
E-mail: o.i.chub@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-1216-856X
 

Мазорчук Марія Сергіївна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
Напрями наукових досліджень: Data Analysis, Machine Learning, Data Mining, Statistica
E-mail: mariia.mazorchuk@karazin.ua
ORCID 0000-0002-4416-8361                                       Scopus Author ID: 57190123378
Google Scholar
 

Котвицький Альберт Тадеушевич
Доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук
Напрями наукових досліджень: Робототехніка, теорія гравітації, гравітаційні лінзи
E-mail: kotvytskiy @karazin.ua
ORCID : 0000-0001-8283-505X                              Scopus Author ID: 55193511400
 
 

Мороз Ольга Юріївна
Старший викладач кафедри
Напрями наукових досліджень: Технології автоматичного проектування паралельних програм
E-mail: o.moroz@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-4920-4093

 

 

 

Павлов Анатолій Миколайович
Старший викладач кафедри
Напрями наукових досліджень:
E-mail: a.m.pavlov@karazin.ua

 

 

 

 

 

 

Артюх Олексій Анатолійович
Завідувач лабораторією системотехніки, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки
Напрями наукових досліджень: Методи й моделі динамічного керування телекомунікаційними мережами в реальному часі
E-mail: oleksiy.artiuh@karazin.ua
ORCID: 0000-0002-2038-4131
Інженерний склад
 

Артюх Катерина Юріївна
Старший лаборант

  

 

Останні новини