Професорсько-викладацький склад   

Шматков Сергій Ігорович
Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, профессор, академік АНПРЕ

Напрями наукових досліджень: методи управління, організація інформаційних процесів і моделювання складних адаптивних розподілених систем, системний аналіз.
E-mail: tps@karazin.ua                                                                                    s.shmatkov@karazin.ua
Scopus Author ID: 57203141869

 

Угрюмов Михайло Леонідович
Професор кафедри, доктор технічних наук, професор

Напрями наукових досліджень: Математичне і комп’ютерне моделювання складних процесів; методи машинного навчання
E-mail: m.ugryumov@karazin.ua    

ORCID: 0000-0003-0902-2735
Scopus Author ID: 55819006000

 

Толстолузька Олена Геннадіївна
Професор кафедри, доктор технічних наук, снс

Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.

E-mail: elena.tolstoluzka@karazin.ua     

ORCID0000-0003-1241-7906

 

Доля Григорій Миколайович
Професор кафедри, доктор технічних наук, професор

Напрями наукових досліджень: Моделювання процесів в оптичних інформаційних системах

E-mail: gdolya@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-2430-0716
Scopus Author ID: 8590318100

 

Мірошник  Марина Анатоліївна
Професор кафедри, доктор технічних наук, професор 

Напрями наукових досліджень: Комп’ютерна інженерія, комп’ютерні системи та компоненти, автоматизоване проектування спеціалізованих комп’ютерних систем, розподілені системи, хмарні технології

E-mail: m.miroshnyk@karazin.ua     

ORCID: 0000-0002-2231-2529
Scopus Author ID: 57202439742
ResearchGate : Maryna Miroshnyk
Publons: AAC-9849-2022
Google Scholar
 

 
Булавін Дмитро Олексійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрями наукових досліджень: теорія ухвалення рішень, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми

E-mail:d.bulavin@karazin.ua

Бердников Анатолій Георгійович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: застосування методів теорії ухвалення рішень при управлінні складними телекомунікаційними системами.

E-mail:a.berdnikov@karazin.ua

ORCID0000-0001-7923-0754

 

Бакуменко Ніна Станіславівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Інтелектуальний аналіз даних, методи машинного навчання в медико-біологічних системах

E-mail: n.bakumenko@karazin.ua

ORCID: 0000-0003-3496-7167
Scopus Author ID: 

 

 
Стрілець Вікторія Євгенівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Математичні моделі і методи діагностування складних систем; системи штучного інтелекту; методи машинного навчання.


E-mail: viktoria.strilets@karazin.ua

ORCID0000-0002-2475-1496
Scopus Author ID: 57208899640

   

Бикова Тетяна Володимирівна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Проектування, побудова, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання
E-mail: bykova.tanya.v@gmail.com

   

Лабенко Дмитро Петрович
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Автоматизація транспортних перевезень

E-mail:d.labenko@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-5088-4161

 

   

Чуб Ольга Ігорівна 
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: математичне та комп’ютерне моделювання складних систем, логістичне управління

E-mail:o.i.chub@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-1216-856X

 

   

Мазорчук Марія Сергіївна
Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Data Analysis, Machine Learning, Data Mining, Statistica

E-mail: mariia.mazorchuk@karazin.ua

ORCID 0000-0002-4416-8361                                                             Scopus Author ID: 57190123378
Google Scholar

   

Котвицький Альберт Тадеушевич
Доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Напрям наукових досліджень: Робототехніка, теорія гравітації, гравітаційні лінзи

E-mail: kotvytskiy @karazin.ua

ORCID : 0000-0001-8283-505X                                                          Scopus Author ID: 55193511400

 

Мороз Ольга Юріївна
Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

Напрями наукових досліджень: Технології автоматичного проектування паралельних програм      

E-mail: o.moroz@karazin.ua

ORCID: 0000-0002-4920-4093

 

Павлов Анатолій Миколайович
Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

 

E-mail: a.m.pavlov@karazin.ua

 

Артюх Олексій Анатолійович 
Завідувач лабораторією системотехніки, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

Напрями наукових досліджень: Методи й моделі динамічного керування телекомунікаційними мережами в реальному часі.

E-mail: oleksiy.artiuh@karazin.ua             

ORCID: 0000-0002-2038-4131

 
Артюх Катерина Юріївна

Старший лаборант