Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Навчальна робота

Навчальні дисципліни, програми

 1. Вступ до фаху
 2. Комп’ютерні основи, обробка інформації
 3. Інформаційні технології
 4. Пакети прикладного програмування
 5. Інформаційні технології
 6. Комп’ютерні мережі
 7. Системний аналіз
 8. Теорія інформації та кодування
 9. Основи теорії передачі інформації
 10. Інструментальні засоби управління проектами
 11. Математичні методи дослідження операцій
 12. Математичне моделювання складних систем
 13. Оптоінформатика
 14. Моделі та методи прийняття рішень
 15. Системи управління складними комп’ютерними мережами
 16. Технології розподілених систем та паралельні обчислення
 17. Аналіз даних
 18. Системи штучного інтелекту
 19. Проектування комп’ютерних систем управління
 20. Основи патентознавства
 21. Засоби програмування для багатопроцесорних систем
 22. Управління проектом
 23. Паралельне програмування з Open MP
 24. Методи машинного навчання
 25. Сучасні методи аналізу комп’ютеризованих систем управління
 26. Програма виробничої практики
 27. Програма переддипломної практики 4 курс
 28. Програма науково-дослідної практики
 29. Програма переддипломної практики 6 курсу
 30. Міжфакультетські дисципліни (Бердніков,
 31. Розподілені обчислення

Розділи

Сторінки