Наукова робота

 

 1. Методи та моделі організації паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах ( д.т.н., проф. Шматков С. І., к.т.н., доц. Булавін Д. О.

У рамках даного наукового напряму отримано наступні результати:

 • розроблено методи і моделі фрагментації задач в розподілених обчислювальних системах;
 • запропоновано моделі та методи маршрутного обміну даними в адаптивних обчислювальних мережах;
 • розроблено моделі діагностики технічного стану розподілених  обчислювальних систем з використанням методів машинного навчання;
 • обґрунтовано моделі часового планування ресурсів в обчислювальних мережах.

 

 

 

 1. Методи й моделі динамічного керування телекомунікаційними мережами в реальному часі шляхом дослідження інтелектуальної многоагентної системи (д.т.н., проф. Лосев Ю. І., к.т.н., доц. Бердніков А. Г., д.т.н., доц. Руккас К. М.).

У рамках даного наукового напряму розроблено і досліджується велика кількість методів і моделей:

 • методи й моделі централізованої розподіленої системи динамічного керування ТКС;
 • методи та моделі ієрархічної системи динамічного керування ТКС;
 • математичні моделі децентралізованої системи динамічного керування ТКС;
 • математичні моделі динамічного керування якістю обслуговування в ТКС;
 • методика оцінки ефективності системи динамічного керування телекомунікаційною мережею ТКС.

 

 

 1. Методи одержання і комп’ютерної обробки інформації про стан турбулентної атмосфери за допомогою лазерного зондування і решіток тетраедричних ретрорефлекторів  (д.т.н., проф. Доля  Г. М.).

Були розроблені і знайшли своє підтвердження при натурному експерименті комп’ютерні моделі трансформації амплітудно-фазового розподілу в лазерному промені при відбитті від решіток тетраедричних ретрорефлекторів, моделі поширення лазерного випромінювання крізь турбулентну атмосферу. Запропоновані практичні рекомендації зі створення датчиків турбулентності атмосфери, як елементів інформаційних систем різних типів.

 

 

 1. Методи й моделі формального синтезу мультипаралельних апаратних і програмних засобів адаптивних паралельних обчислювальних систем (д.т.н., с.н.с. Толстолузька О. Г., Мороз О. Ю., Артюх О. А.)

Одержав подальший розвиток апарат структурно-часової дискретної математики, який забезпечує формальну специфікацію об’єктів і етапів проектування адаптивного апаратного й програмного забезпечення паралельних обчислювальних систем. Розроблені методи формального синтезу мультипаралельних апаратних і програмних засобів адаптивних паралельних обчислювальних систем. Створені науково-методологічні основи технологій автоматичного проектування часових паралельних (апаратно й/або програмно орієнтованих) моделей задач, часових паралельних програм і паралельних апаратних засобів, верифікації й візуалізації результатів і проведена оцінка їх показників ефективності.