Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Факультет Комп’ютерних Наук

Освіта, дослідження та кар'єра у світі сучасних технологій на факультеті комп'ютерних наук

Контакти

Кафедра теоретичної та прикладної системотехніки, зав. кафедри

Шматков Сергій Ігорович

докт. техн. наук, професор

АдресаХарківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

факультет комп’ютерних наук,

майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022, ауд. 321

Email: tps@karazin.ua

Телефон: (+380 57) 707 50 22