Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Історія кафедри

19 жовтня 2005 року на факультеті була створена кафедра «Теоретичної та прикладної системотехніки», яка з вересня 2006 року почала підготовку фахівців з напряму «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління» (на теперішній час – «Системна інженерія») та спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика». Завідуючим кафедрою було призначено кандидата технічних наук, доцента Шматкова С. І. Основою кафедри став кадровий, навчальний, науковий та методичний потенціал колишньої ВІРТА ППО. До складу нової кафедри теоретичної та прикладної системотехніки на факультеті комп’ютерних наук в університеті імені В. Н. Каразіна в 2005 році увійшли авторитетні військові вчені-педагоги: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Лосев Ю. І., Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Андрєєв Ф. М., доктор технічних наук, професор Доля Г. М., кандидат технічних наук, професор Добрині С. В., кандидат технічних наук, доцент Шматков С. І. Усі співробітники з великим ентузіазмом узялися за роботу – необхідно було з нуля підняти масу організаційної роботи: підготувати нові дисципліни, розробити навчально-методичну базу, обладнати комп’ютерні класи зі спеціальним програмним забезпеченням. У первинний склад навчальної лабораторії увійшли представники інженерно-технічного персоналу лабораторії військової кафедри: Артюх А. А.,  Жидких І. М., Артюх К. Ю.

У 2008 році кафедра поповнилася викладачами з числа випускників військової ад’юнктури: кандидатами технічних наук, доцентами Руккасом К. М. і Дуравкіним Є. В., а в 2009 році — перспективними викладачами — кандидатом технічних наук Булавіним Д. О. і кандидатом технічних наук, старшим науковим співробітником Товстолузькою О. Г.

У 2009 році, у зв’язку зі звільненням І. М. Жидких, колектив навчальної лабораторії поповнила О. Ю. Мороз, яка взяла на себе частину викладацького навантаження.

У 2010 році на кафедру прийшов досвідчений викладач з числа ветеранів кафедри АСУ академії кандидат технічних наук, доцент Бердников А. Г.

У 2015 році у викладацькому колективі з’явився досвідчений викладач А. М. Павлов.

Незважаючи на значний віковий діапазон співробітників, колектив кафедри є згуртованим єдиним організмом, що дбайливо зберігає як армійські, так і університетські традиції.

Багаторічна спільна служба і робота ветеранів, участь у спортивних заходах і студентських вечорах, регулярні зустрічі ветеранів, спільне проведення календарних та державних свят, ювілейних дат співробітників створили в колективі мікроклімат доброзичливості, дружелюбності і взаємодопомоги, який, безсумнівно, сприяє успішному вирішення наукових, навчальних, методичних та виховних завдань, що стоять перед кафедрою.

Розділи

Сторінки