Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Науково-педагогічні працівники кафедри

 

  Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, профессор, академік АНПРЕ

Шматков Сергій Ігорович

Напрями наукових досліджень: методи управління, організація інформаційних процесів і моделювання складних адаптивних розподілених систем, системний аналіз.
E-mail: tps@karazin.ua

  Професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, академік АНПРЕ і академії зв’язку

Лосев Юрій Іванович

Напрями наукових досліджень: теорія і практика управління складними комп’ютерними мережами.

  Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, академік АНПРЕ

Доля Григорій Миколайович

Напрями наукових досліджень: теорія і практика побудови оптичних інформаційних систем.

   

Професор кафедри, доктор технічних наук, снс

Толстолузька Олена Геннадіївна

Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.

  Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Булавін Дмитро Олексійович

Напрями наукових досліджень:теорія ухвалення рішень, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми

  Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Бердников Анатолій Георгійович

Напрями наукових досліджень:застосування методів теорії ухвалення рішень при управлінні складними телекомунікаційними системами.

  Ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

Мороз Ольга Юріївна

Напрями наукових досліджень: Автоматизація розробки паралельних програм, розробка моделей і методів формального синтезу часових мультипаралельних моделей задач.       

                          

Співробітники лабораторії «Системотехніки»

Артюх Олексій Анатолійович

Завідувач лабораторією

   
 

Артюх Катерина Юріївна

Старший лаборант

 

Розділи

Сторінки