Кафедра створена у 2005 р. і входить до складуфакультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, профессор, Академік АНПРЕ

Шматков Сергій Ігорович

Кафедра є впускаючою за спеціальностю – 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та – 123 «Комп’ютерна інженерія».

Напрями діяльності: підготовка фахівців і проведення наукових досліджень в області комп’ютеризованого управління скданими розподіленими інформаційними системами (телекомунікаційні системи та розподілені комп’ютерні мережі). Вивчаються апаратурні та програмні засоби. Особлива увага приділяється вивченню та використанню сучасних методів системного аналізу: математичне моделювання, методи штучного інтелекту, нейронні мережі, генетичні алгоритми.

Є аспірантура і докторантура за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.

Термін навчання бакалавра – 4 роки

Термін навчання магістра – 1,5 роки

Спеціальність «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – базова спеціальність в області інтелектуальних систем управління, яка дає міцні й універсальні знання в таких областях:

– проектування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

– розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в області управління будь-якими об’єктами в реальному часі;

– створення інтелектуальних систем і принципи систем на основі застосування штучного інтелекту;

– створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління.

Спеціальність  «Комп’ютерна інженерія» поєднує глибоке вивчення  фундаментальних  і фахових дисциплін, що дає можливість готувати фахівців для вирішення завдань в галузях:

  • створення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі найсучасніших мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, баз даних, проектування та розробки програмного забезпечення;
  • створення, супровіду та експлуатації системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних,  комп’ютерних систем і мереж;

створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів,  проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Фундаментальна підготовка студентів ведеться кваліфікованими викладачами (докторами і кандидатами наук) факультету комп’ютерних наук, механіко-математичного, фізико-технічного та інших факультетів університету, а також провідними фахівцями інших науково-виробничих організацій і ВУЗів Харкова.

Спеціальна підготовка здійснюється на кафедрі теоретичної та прикладної системотехніки.

Особливістю підготовки є розгляд як об’єкту управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі і телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню телекомунікації та методам управління такими системами.

В рамках програми міжнародної співпраці студенти мають можливість отримати диплом магістра міжнародного зразка в університеті Linnaeus, Швеція.